De inflatie is historisch laag in België, maar dat betekent niet veel

Het Belgische statistiekbureau Statbel laat weten dat de Belgische inflatie in oktober haar laagste niveau heeft bereikt: -1,7 procent. Dat cijfer is gebaseerd op de Europese geharmoniseerde index van consumentenprijzen (HICP). De berekeningsmethode verschilt van die van de nationale consumentenprijsindex (CPI), de referentie in ons land.

In het nieuws: Het Belgische inflatiecijfer volgens de Europese definitie is nog nooit zo laag geweest.

 • De HICP-inflatie is het afgelopen jaar gestaag gedaald en bereikte een historisch dieptepunt van -1,7 procent. In oktober 2022 was dit nog 13,1 procent.
  • In augustus 2023 waren de prijzen met 2,4 procent gestegen, en in september met 0,7 procent.
 • De laatste keer dat de inflatie zo laag was, was in juli 2009.

Duiding: De energieprijzen hebben een grote impact op het inflatiecijfer.

 • Statbel schrijft dit diepterecord toe aan de sterke daling van de energieprijzen (op jaarbasis). Die waren in het najaar van 2022 erg hoog en stuwden de inflatie naar nieuwe hoogten. Nu is de inflatie drastisch gedaald.
 • Het statistiekbureau merkt ook op dat de kerninflatie, minus energie en onbewerkte voedingsmiddelen, nog steeds 6,4 procent bedraagt. Hoewel dat cijfer sinds het begin van het jaar de neiging heeft om te dalen, is het vrijwel hetzelfde als in oktober 2022 (6,3 procent).

Het belangrijke verschil tussen HICP en CPI

Meer uitleg: Waarom zijn er twee indexen?

 • De CPI-inflatie bedroeg vorige maand 0,36 procent, wat dus betekent dat de prijzen heel lichtjes zijn gestegen. Dit cijfer moet we met een korrel zout nemen, want het is nauw verbanden met de evolutie van de energieprijzen.
  • Zoals we reeds in dit stuk hebben uitgelegd, geven deze cijfers een vertekend beeld van de werkelijkheid. Er is soms een verschil tussen de huidige energieprijzen, waarop de inflatie wordt berekend, en de prijzen die de consumenten werkelijk betalen. Een gezin dat vorig jaar bijvoorbeeld nog een oud vast contract had en dat sindsdien heeft moeten inruilen voor een variabel contract, vindt het vandaag ongetwijfeld moeilijker om zijn rekening te betalen. Met dit soort situaties wordt geen rekening gehouden bij het berekenen van de inflatie.
  • De kerninflatie daarentegen is op hetzelfde niveau als een jaar geleden, toen het al een piek had bereikt. Het leven werd vorig jaar plotseling een stuk duurder. En het was zelfs duurder in 2023 dan in 2022. Dat was voornamelijk het gevolg van de opgelopen voedingsprijzen.
 • Net als de HICP daalt de CPI al een jaar. Maar je hoeft niet terug te gaan tot 2009 om vergelijkbare cijfers te vinden. In januari 2021 was de CPI-inflatie 0,26 procent.
 • “De resultaten van de CPI en de HICP zijn niet identiek, voornamelijk door verschillen in de weging en samenstelling van het korfje goederen en diensten waarop deze indexcijfers zijn gebaseerd”, legt Statbel uit.

Deze Europese maatstaf maakt het mogelijk om de inflatiecijfers tussen de verschillende landen in het blok op een gemeenschappelijke basis te vergelijken. Eurostat publiceert aanstaande vrijdag de inflatiecijfers van oktober voor alle EU-landen (gebaseerd op de HICP).

(ns)

Meer