De GDPR-wet komt op 25 mei in voege: wat wil dat concreet zeggen?

Op 25 mei is het zover: dan gaat de nieuwe Europese Privacywetgeving in voege en moeten bedrijven zich houden aan nieuwe systemen om met mensen hun data om te gaan. Maar niet alleen grote bedrijven moeten aanpassen, ook vzw’s en kleine verenigingen kijken best eens naar de GDPR. En de mensen zelf, die krijgen er natuurlijk gewoon rechten bij: dit is wat er wel en niet meer kan na 25 mei.

GDPRof de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), zorgt ervoor dat jouwprivacy beschermd wordt tegen marketingdoeleinden van bedrijven. Bedrijvenmoeten duidelijk communiceren wat ze precies doen of niet doen met jepersoonlijke gegevens, zodat je die ook gemakkelijk zelf kan opvragen, overdragenof verzoeken om te wissen. Dit omvat de nieuwe Europese Privacywetgeving die op25 mei van start gaat.

Kortom: alles wordtgecontroleerd en bedrijven moeten voor bijna alles toestemming vragen aanouders. Dat maakt het voor YouTube en Instagram nietgemakkelijk. Verder krijgen burgers nieuwe rechten. Ten eerste hebben ze hetrecht op het downloaden van informatie die we aan bedrijven geven. Ten tweedehebben ze het recht op vergeten te worden, behalve voor criminelen.

Al dit gaatde Privacycommissie controleren. Wie zich niet houdt aan de wet, kan een boetekrijgen tot 4% van de omzet van het bepaald bedrijf en dat is 20 miljoen euro. 

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20