De donkere kant van… emotionele intelligentie

Personen met een grote emotionele intelligentie hebben de mogelijkheid om door anderen te manipuleren het eigenbelang te dienen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Kyoto University. De Japanse onderzoekers merken op dat emotionele intelligentie meestal wordt geassocieerd met een prosociaal gedrag en betere interpersoonlijke relaties, maar waarschuwen dat er in werkelijkheid weinig geweten is over de onderliggende sociale functies van deze eigenschappen. Er kan volgens de wetenschappers niet worden uitgesloten dat deze eigenschappen eerder gericht zijn op het eigenbelang dan op het creëren van een positief sociaal klimaat in de bredere groep.

“Emotionele intelligentie wordt in het algemeen als een positieve karaktereigenschap beschouwd, maar heeft mogelijk ook een donkere kant,” voert onderzoeksleider Yuki Nozaki, docent cognitieve psychologie aan de Kyoto University, aan. “Emotionele intelligentie kan immers niet alleen een positieve impact hebben op sociale relaties, een positieve uitkomst bieden voor stress, de communicatie versterken en conflicten afzwakken, maar kan ook gelinkt worden aan manipulatieve neigingen. Op zich is emotionele intelligentie geen positieve of negatieve eigenschap, maar kan wel de basis vormen voor een interpersoonlijk gedrag dat de realisatie van het eigenbelang nastreeft.”

De onderzoekers stelden vast dat de koppeling van een hoge emotionele intelligentie met een neiging om vergelding te zoeken voor ervaren onrecht, deelnemers aan een virtueel game ertoe bracht om andere slachtoffers van sociale uitsluiting aan te moedigen weerwraak te nemen, ook al werden daardoor de belangen van de groep – met inbegrip van het andere slachtoffer – geschaad. “Emotionele intelligentie kan blijkbaar worden gebruikt om anderen het vuil werk te laten opknappen,” merken de onderzoekers op. “Emotioneel intelligente personen die geen persoonlijke neiging tot vergelding vertoonden, bleken daarentegen geen manipulatief gedrag te vertonen en niet op vergelding aan te sturen.” (MH)

[PICTURE|sitelpic|90×110]