De barst in het glazen plafond? Denemarken en Italië hebben niet één vrouwelijke CEO

In de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Europa worden nog altijd minder dan 5 procent van alle mandaten als chief executives ingevuld door vrouwen. Dat is de conclusie van een studie, uitgevoerd in dertien landen, door headhunter Heidrick & Struggles. De resultaten van de enquête suggereren volgens de onderzoekers dat de pogingen voor een diversifiëring van de bedrijfsleiding tekenen van stagnatie zouden kunnen vertonen.

Gemiddeld werden in de onderzochte landen 4,9 procent van alle functies als chief executive door vrouwen ingevuld. Dat loopt in de Verenigde Staten op tot een piek van 6,9 procent, maar in Denemarken en Italië is er sprake van 0 procent.

Traag

“In sommige landen blijkt het percentage vrouwelijke chief executives het voorbije jaar zelfs te zijn gedaald,” aldus de Britse zakenkrant Financial Times. “In Groot-Brittannië konden bij de honderd grootste beursgenoteerde ondernemingen nog slechts zes vrouwelijke chief executives worden geïdentificeerd.”

“Dat betekende een daling met één functie tegenover vorig jaar. Bij de driehonderdvijftig grootste bedrijven van het land bleek er een daling van vijftien naar twaalf vrouwelijke chief executives te moeten worden opgetekend.”

“Men wordt zich wel meer bewust van de genderkloof in de hoogste regionen van het bedrijfsleven, maar de verandering sleept langer aan,” betoogt onderzoeksleider Anne Lim O’Brian. “De bedrijfsleiding moet zich dan ook inspannen om een kader te creëren waar vrouwen kunnen worden geholpen de nodige ervaring op te doen om zich voor een topfunctie klaar te maken. Tevens moet op zoek worden gegaan naar een cultuuromslag om onbewuste vooroordelen in bestuurszaken aan te pakken.”

Heidrick zelf wil bij zijn selecties voor klanten 50 procent van de kandidaturen vrijmaken voor vrouwen en etnische minderheden. Op die manier wordt gehoopt de pijplijn aan divers talent te kunnen versterken.

“De beperkte ruimte voor vrouwen in leiderschapsfuncties heeft in verschillende landen de aandacht van de beleidsmakers getrokken,” zegt de Financial Times nog. “In sommige landen zijn concrete doelstellingen gemaakt om het aandeel vrouwelijke bestuurders te vergroten. Onder meer kan worden gewezen naar Frankrijk, waar vorig jaar bij de veertig grootste beursgenoteerde bedrijven al de doelstelling van 40 procent vrouwelijke bestuurders kon worden overtroffen.”

Risico

Uit een studie van het Global Markets Institute van Goldman Sachs bleek dat vrouwen bij de grootste Amerikaanse bedrijven 40 procent van het totale personeelsbestand en 35 procent van de leidinggevende kaders vertegenwoordigden. Bij de directeursfuncties viel dat aandeel echter terug tot 20 procent. Op het niveau van de chief executives konden nog slechts 6 procent vrouwen worden geteld.

Onderzoek van wetenschappers aan de University of Alabama toonde anderzijds aan dat vrouwelijke chief executives in hun positie vaak minder veilig zijn dan hun mannelijke collega’s. Vrouwen zouden immers sneller door activistische investeerders worden geviseerd.

Er zouden ook aanwijzingen zijn dat vrouwen vaker worden gekozen voor een functie van chief executive in situaties waar een verhoogd risico op mislukking aanwezig is.

Uit de studie van Heidrick bleek verder nog dat vrouwelijke chief executives bij hun benoeming gemiddeld vijftig jaar oud zijn. Twee op de drie vrouwelijke chief executives was binnen de eigen onderneming gegroeid. Bijna de helft had bovendien voordien al een managementfunctie.

De studie toonde verder nog aan dat in de Verenigde Staten bij de vijfhonderd grootste beursgenoteerde bedrijven slechts 10 procent buitenlandse chief executives worden geteld. Groot-Brittannië bevindt zich aan het andere uiterste van het spectrum, want daar loopt dat cijfer bij de honderd grootste beursgenoteerde ondernemingen op tot 43 procent.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20