Dan toch een energie-eiland voor Belgische kust?

Baggeraar Deme werkt aan een aangepast ontwerp voor de plannen om voor de Belgische kust een offshore energie-eiland aan te leggen. Dat heeft Alain Bernard, topman van Deme, tegenover de krant De Tijd gezegd.

Deme had enkele jaren geleden al een gelijkaardig project uitgewerkt, in samenwerking met onder meer sectorgenoot Jan De Nul en het energiebedrijf Electrabel. Het energie-atol iLand moest de mogelijkheid bieden om overtollige productie van de offshore windparken voor later gebruik te stockeren. De Belgische overheid weigerde twee jaar geleden echter voor het project een concessie te verlenen. De plannen zouden nog teveel onduidelijkheden hebben vertoond. Bedoeling is dat het energie-atol zou worden gekoppeld aan de offshore windparken voor de Belgische kust. Het kunstmatige eiland bestaat vooral uit een groot reservoir. Wanneer de offshore windturbines een overproductie kennen, kan een gedeelte van de opgewekte elektriciteit worden gebruikt om water in het reservoir omhoog te pompen. Wanneer later door het elektriciteitsnet een grotere capaciteit wordt gevraagd, kan een omgekeerde operatie worden uitgevoerd. Op die manier kan immers het weglopende water – zoals bij een traditionele krachtcentrale – turbines in beweging brengen om elektriciteit op te wekken. Die productie kan naar het stroomnet op de wal worden geleid.

Wereldprimeur

Destijds werd opgemerkt dat België met de aanleg van een energie-atol een wereldprimeur zou realiseren. De plannen werden aan de Belgische overheid voorgelegd, maar een concessie kon niet worden verkregen. De initiatiefnemers kregen daarbij te horen dat er nog teveel onduidelijkheden bleven over het strategisch belang van het atol voor de Belgische energiebevoorrading. Tevens werd gevreesd dat het project de energiefactuur zou doen stijgen. Alain Bernard beklemtoont dat de aanvraag weliswaar werd ingetrokken, zonder echter het project helemaal op te bergen. De plannen werden sindsdien verder aangepast. Onder meer zouden op het atol ook grote batterijen kunnen worden geplaatst om nog meer opslag van energie mogelijk te maken. Daarnaast zou eveneens worden gekeken naar mogelijkheden voor onder meer aquacultuur en andere duurzame maritieme projecten. Voor de eerste versie van het energie-atol was een budget van 1,3 miljard euro voorzien. Bij de geactualiseerde versie wordt van een lagere prijs gewag gemaakt. Het atol zou een productiecapaciteit van 550 megawatt hebben. Dat is ongeveer de helft van het vermogen van de grootste reactor van de kerncentrale in Doel. Het atol is vier kilometer lang en twee kilometer breed. Oorspronkelijk was gepland dat het complex voor de kust van De Haan zou worden aangelegd. Nu zou voor een andere locatie worden gekozen. Volgend jaar moet het project nog verder worden uitgewerkt. Daarna zal het dossier opnieuw aan de Belgische regering worden voorgelegd. Het initiatief is door de Europese Unie ook opgenomen in een lijst van projecten van gemeenschappelijk nut, waardoor belangrijke subsidies kunnen worden voorzien. (mah)