Cyprus steeds meer onder Russische invloed

Cyprus heeft zich de voorbije jaren ontwikkeld als een westers bruggenhoofd voor Russische burgers en bedrijven. Stilaan beginnen steeds meer burgers van het eiland zich echter zorgen te maken over de toenemende Russische aanwezigheid.

Die bekommernis is volgens het magazine The Economist nog toegenomen sinds in september dit jaar in Cyprus twee Russische inwijkelingen ook een politieke partij hebben opgericht. Cyprus onderhoudt al langer uitstekende relaties met Rusland. Die band dateert nog van de Sovjet-tijdperk, toen de landen een aantal fiscale akkoorden hadden. Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie vormden die banden ook voor een toenemende interesse van Russische kapitalisten voor het Europese eiland. “Er kon bovendien worden geprofiteerd van een tolerante houding van Cyprus tegenover transacties met een twijfelachtig karakter,” aldus The Economist. “Ook worden veel Russen aangetrokken door het Cypriotische staatsburgerschap. Dat biedt hen immers een vrije toegang tot de rest van de Europese Unie.” Geraamd wordt dat Cyprus inmiddels de thuisbasis is geworden voor vijftigduizend en zestigduizend voormalige burgers van de Sovjet-Unie. Rijke families uit Rusland en Oekraïne verdelen hun tijd tussen woningen in Cyprus, Londen en Parijs. “In het algemeen kunnen Russen in Cyprus ook op sympathie van de lokale bevolking rekenen,” zegt The Economist. “Beiden behoren immers tot het orthodoxe geloof. Het initiatief van twee Russen, in het bezit van een Cypriotisch paspoort, om de nieuwe politieke partij Ego o Politis op te richten, heeft bij velen echter de wenkbrauwen doen rijzen.”

Russische belangen

Gevreesd wordt dat de nieuwe partij vooral Russische belangen op het eiland zal dienen. Geraamd wordt dat ongeveer 25.000 Russen met de Cypriotische nationaliteit voor de komende presidentsverkiezingen, in februari volgend jaar, stemgerechtigd zijn. De oprichters van Ego o Politis ontkennen met klem dat hun initiatief vooral de bedoeling heeft Russische belangen te verdedigen. De partij, opgericht door twee zakenmannen, wil naar eigen zeggen vooral corruptie en bureaucratie bestrijden. Tevens wordt opgemerkt dat vooral inspanningen moeten worden gedaan voor onderwijs en cultuur. Ego o Politis pretendeert zich te wenden tot elke Cyprioot die zich niet langer bij de oude politiek kan neerleggen. Ego o Politis koestert geen plannen om een eigen kandidaat in het strijdperk te brengen tegen zetelend president Nico Anastasiades, die op een tweede termijn zou rekenen. Wel zou worden gepraat over een mogelijke samenwerking met andere partijen. Op die manier zou Ego o Politis volgens bepaalde waarnemers een beslissende impact op de uiteindelijke verkiezingsuitslag kunnen hebben. Critici stellen echter dat de nieuwe politieke partij de Russische impact op het Cypriotische openbare leven nog verder zal verhogen. Daarbij wordt ook gewezen naar een noodlening van 2,5 miljard euro die door Rusland zes jaar geleden aan Cyprus werd verleend en die nog altijd wordt afbetaald. (mah)