Culturele vernietiging Timboektoe bewijst diep haat voor het Westen

Vooraleer ze zich uit Timboektoe terugtrokken, nadat Franse en Malinese troepen de stad hadden heroverd, stichtten de radicale islamisten brand in de bibliotheek van de oude stad. Daar lagen talrijke historische manuscripten opgeslagen. Vorige zomer hadden ze al verschillende mausolea in de moskees van de stad vernietigd. Deze culturele schatten werden zo slachtoffer van de haat die defundamentalisten koesteren tegenover het Westen, schrijft de Italiaanse krant Corriere della Sera:

‘Achter de vernietiging van grafstenen en manuscripten in Timboektoe zit meer dan het iconoclasme dat de enkelvoudige aanbidding van één God wil bewaren.

Er was het diepe verlangen om een cultureel erfgoed te vernietigen dat door de Verenigde Naties en andere ‘buitenlandse’ instellingen wordt beschermd. Die worden als ‘vreemde’ elementen gepercipiëerd en moeten daarom worden uitgeroeid.

Geen enkel religieus voorschrift zou de vernietiging van de Koranschriften de mémoires van zijn leer meesters bevelen.

Maar als het om het verbranden van mansucripten en graftombes gaat waar het Westen – en niet enkel het Westen – over waakt, lijkt alles toegelaten.’