Coronafactuur afbetalen kost België tien jaar

Het zal België ruim tien jaar tijd kosten om de overheidsschuld terug te brengen naar het niveau van voor de coronacrisis. Dat verwacht kredietverzekeraar Euler Hermes.

Overheden in Europa trokken massaal de portefeuille open om de economie te ondersteunen tijdens de gezondheidspandemie. In België bijvoorbeeld werd in het coronajaar 2020 4,7 miljard euro extra aan uitkeringen uitgekeerd, overwegend voor tijdelijke werkloosheid.

Dat weegt op de gezondheid van de schatkist. In de hele eurozone vond een aanzienlijke verslechtering plaats van de overheidsfinanciën. Het zal volgens berekeningen van Euler Hermes jaren duren om terug te keren naar het schuldenniveau van voor de crisis. 

Andere landen

Volgens de economen van de kredietverzekeraar zal het Spanje 89 jaar, Frankrijk 67 jaar en Italië 26 jaar kosten om terug te keren naar de schuldniveaus van voor de coronacrisis. Duitsland en Nederland daarentegen zullen volgens Euler Hermes slechts zeven jaar nodig hebben om terug te keren naar hun schuldniveau van voor de crisis.

Voor België verwacht de kredietverzekeraar 2031. Ter herinnering: de Belgische staatsschuld bedroeg eind 2020 zowat 515 miljard euro. Op een jaar tijd kwam er 48 miljard euro bij. De schuldgraad steeg naar meer dan 114 procent van het bbp. In 2019 was dat nog onder 100 procent.

Meer