Turks Directoraat voor Religieuze Zaken: meisjes mogen op hun negende huwen

De Turkse regering moet een onderzoek instellen naar de praktijk van kindhuwelijken. Dat hebben een aantal vertegenwoordigers van de oppositie in het Turkse parlement aangegeven.

Dertig leden van de Republikeinse Volkspartij (CHP) verwezen daarbij naar uitspraken van de Diyanet, het Turkse directoraat voor religieuze zaken, waarin werd benadrukt dat volgens de islamitische wet meisjes al vanaf hun negende levensjaar konden huwen. De commentaren van de Diyanet gaven op sociale media onmiddellijk aanleiding tot verontwaardigde commentaren van Turkse vrouwengroepen. Het directoraat benadrukte slechts de theoretische stellingen van de islamitische wet te hebben willen verduidelijken. In Turkije kan een wettelijk huwelijk pas op achttienjarige leeftijd. Tegelijkertijd zijn er echter veel religieuze trouwceremonies met minderjarigen. Wanneer de toestemming van ouders of voogden wordt verkregen, is bovendien ook op zeventienjarige leeftijd een legaal huwelijk mogelijk. Dat geldt in uitzonderlijke omstandigheden, met instemming van een rechtbank, ook voor zestienjarigen. De recente controverse rond de kindhuwelijken vond zijn oorsprong in een online artikel van de Diyanet, de Turkse overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor de religieuze instellingen en onderwijs, over de adolescentie. Daar stond te lezen dat voor jongens de adolescentie op twaalf jaar begint. Bij meisjes werd gewag gemaakt van negen jaar. Op dezelfde website stelde de Diyanet verder dat elke adolescent legaal het recht heeft in het huwelijk te treden.

Protesten

Murat Bakan, parlementslid van de Republikeinse Volkspartij, wijst er echter op dat het Turkse burgerlijk wetboek terzake heel duidelijk is. “Voor de Turkse wet begint de volwassenheid op achttienjarige leeftijd,” benadrukt Bakan. “Huwelijken op jongere leeftijd zijn een inbreuk tegen de kinderrechten, vrouwenrechten en mensenrechten. Onze partij vraagt dat ook dat het Turkse parlement start met een onderzoek naar de praktijk van de kindhuwelijken.” In een reactie op de protesten benadrukte de Diyanet alleen een verduidelijking te hebben willen geven over de islamitische wet. Er werd aan toegevoegd dat de Diyanet huwelijken op jonge leeftijd niet goedkeurt. “Men kan een jong meisje onmogelijk dwingen in het huwelijk te treden zonder daarvoor de psychologische en biologische maturiteit te hebben bereikt,” aldus de verklaring. “Op jonge leeftijd is het onmogelijk de verantwoordelijkheid voor een gezin en het moederschap op te nemen.” “Dergelijke situaties stroken niet met de islam, die voor een huwelijk zowel instemming als intentie vereist. Het directoraat heeft vroege huwelijken in het verleden nooit goedgekeurd en zal dat ook nooit doen.” De woorden van de Diyanet zouden echter de argwaan bij seculiere bewegingen niet hebben kunnen wegnemen. De voorbije jaren wordt in Turkije een toenemende wrijving opgemerkt tussen supporters van de seculiere grondwet en volgelingen van het religieuze conservatisme. Twee jaar geleden nog moest de Turkse regering terugkomen op een wet die mannen vrijsprak van seks met minderjarige meisjes indien de dader ermee akkoord was met het slachtoffer in het huwelijk te treden. Volgens critici zette die wet de weg open voor een straffeloze verkrachting van minderjarigen, terwijl ook de praktijk van de kindbruiden zou worden aangemoedigd. De wet had in heel Turkije tot zware protesten geleid en werd ook in het buitenland veroordeeld. (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20