Bij twijfel, kies het product met kleinste aantal reviews

Vele online consumenten laten zich bij hun aankopen leiden door besprekingen van andere klanten. Daarbij wordt de uiteindelijke keuze vaak gemaakt op basis van het aantal besprekingen dat aan een product werd gewijd.

Met die strategie loopt de consument echter het risico zichzelf te benadelen. Dat blijkt een uit onderzoek van wetenschappers aan de Stanford University bij een groep gebruikers van het platform Amazon Mechanical Turk. De onderzoekers stelden vast dat het merendeel van de consumenten bij een selectie tussen twee gelijkaardige producten nagenoeg consequent koos voor het aanbod met het grootste aantal besprekingen. Die conclusie kon zelfs worden vastgesteld wanneer het gekozen alternatief een iets minder goede score krijgt.

Kuddementaliteit

Het verband moet volgens de onderzoekers worden toegeschreven aan het fenomeen van de kuddementaliteit. Het individu wordt immers aangezet zijn andere soortgenoten te volgen. Er is al aangetoond dat ratten de gewoonte hebben elkaars voedingskeuzes te volgen. Ook mensen grijpen voor hun lectuur vaak naar bestsellers en downloaden de meest populaire applicaties. In online winkels zou die strategie volgens onderzoeksleider Derek Powell, professor psychologie aan de Stanford University, echter een nadelige keuze kunnen blijken. Daarbij wordt erop gewezen dat er geen relatie kon worden vastgesteld tussen het volume besprekingen en de gemiddelde kwaliteitsscore. “Een groter aantal besprekingen staat dan ook niet gelijk aan een hogere kwaliteit,” benadrukt professor Powell. “Toch blijkt dat vele consumenten zich bij hun online aankopen door het volume besprekingen te laten leiden.” “Die strategie wordt ook gehanteerd bij producten die een slechte score meekrijgen. Hieruit moet worden geconcludeerd dat de consument een voorkeur vertoont voor een product dat statistisch de grootste kans heeft een slechte kwaliteit te hebben.” “Logisch gezien zou de keuze voor het andere product moeten zijn gevallen. Een alternatief met een kleiner aantal negatieve besprekingen zou immers mogelijk uiteindelijk nog kunnen meevallen.” (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20