Consument voelt zich bedrogen door hyperconsumptie

De wereldwijde consument blijft nog altijd terughoudend met zijn bestedingen en maakt ook meer overwogen keuzes bij de producten en merken die hij koopt. Dat is de conclusie van een internationaal onderzoek van het reclamebureau EuroRSCG. Daarbij wordt opgemerkt dat 54 procent van de ondervraagden toegeeft zich minder zeker te voelen dan enkele jaren geleden en zich meer bezorgd te maken over zijn financiële middelen, spaargelden en hun eigen toekomst. In het rapport wordt opgemerkt dat de consument in mature markten blijkbaar genoeg heeft van buitensporigheden en de constante druk om de consumptie altijd maar op te bouwen. Er wordt aan toegevoegd dat de hyperconsumptie geluk en comfort beloofde, maar er op dit ogenblik in tegendeel een piekniveau aan stress en angst wordt opgetekend.

Ondanks die negatieve percepties, zei 56 procent van de ondervraagden dat de economische recessie hen heeft herinnerd aan de echt belangrijke dingen, terwijl 31 procent zei te hopen dat de economische crisis uiteindelijk voordelig zou uitdraaien voor zijn land en 24 procent er zelf voordeel hoopt uit te kunnen putten. Daarnaast zei 72 procent te hopen dat ze hun levenssituatie zouden kunnen verbeteren en 70 procent merkte op dat hun samenleving te oppervlakkig was. In de Verenigde Staten liep dat op tot 79 procent, maar ook Frankrijk (77 procent) en Groot-Brittannië (75 procent) laten opvallend hoge scores optekenen. De onderzoekers voeren aan dat 67 procent van de ondervraagden zijn dagelijks leven eenvoudiger wil maken en 41 procent zegt op een langzamere levensstijl te willen overstappen.

Vanuit die achtergrond zegt 72 procent zich voorzichtiger te gedragen bij het winkelen, terwijl 69 procent zegt intelligenter te shoppen en 63 procent toegeeft veeleisender geworden te zijn. Volgens 54 procent resulteert dat in het besparen op de aankoop van minder noodzakelijke producten, terwijl 43 procent aangeeft meer aandacht te besteden aan de kleur, het aanvoelen en het design van de beschikbare producten. Bovendien zegt dat 70 procent dat de gerealiseerde besparingen hen een gevoel van geluk hebben bezorgd, hoewel bijna iedereen toegeeft niet zoveel geld gespaard te hebben dan men vooraf had gehoopt. De onderzoekers stelden ook vast dat 48 procent van de consumenten zegt niet van plan te zijn om nog terug te vallen in zijn oude gewoontes. Het rapport merkt op dat de consument nog altijd op zoek is naar een meerwaarde, maar dat niet meer vertaalt in een opstapeling van niet noodzakelijke producten, maar wel in streven naar een diepere betekenis. (MH)

Meer