Chinese topmanager verdient nu gemiddeld 1 miljoen yuan (130.000 euro)

Het gemiddelde salaris van de hoogste categorie topmanagers bedroeg in China vorig jaar 1,02 miljoen yuan of ongeveer 130.000 euro. Dat betekende een stijging met 9 procent tegenover het jaar voordien.

Dat blijkt uit een onderzoek van consulent Deloitte bij meer dan drieduizend ondernemingen die op de beurzen van Shanghai en Shenzhen stonden genoteerd. Opgemerkt wordt dat voor de eerste keer de grens van 1 miljoen yuan werd overschreden. Ook werd benadrukt dat in 80 procent van de verschillende sectoren een groei kon worden gemeld. De sterkste stijging werd opgetekend in toerisme en catering, waar over een periode van drie jaar een toename met 37 procent werd genoteerd. “De hogere verloning weerspiegelt een algemeen tekort aan talent en ervaring in de rangen van de Chinese executives,” wordt er opgemerkt. “De Chinese arbeidsmarkt is er niet in geslaagd om de economische groei en ontwikkeling van het land te volgen.”

Productiviteit

Aangevoerd wordt dat in de financiële sector de hoogste salarissen worden toegekend. Executives van banken en andere financiële instellingen kunnen immers gemiddeld rekenen op een jaarloon van 3,6 miljoen yuan. Dat is bijna het dubbele van de inkomsten van collega’s uit de vastgoedsector, waar op een jaarsalaris van gemiddeld 1,9 miljoen yuan kan worden gerekend. Ook voor de gemiddelde werknemer biedt de financiële sector een aantrekkelijke verloning. In de financiële sector wordt immers een gemiddeld loon van 117.400 yuan toegekend. Dat betekende een stijging met 2 procent tegenover het jaar voordien. Het gemiddelde loon van werknemers uit de stedelijke agglomeraties nam tegelijkertijd met 9 procent toe tot 67.600 yuan. Deloitte berekende echter nog dat de salarisverhoging geen garantie is gebleken voor een grotere productiviteit. “Voor elke yuan die in human resources werd geïnvesteerd, kon slechts een winstgroei met 0,98 yuan worden opgetekend,” wordt er opgemerkt. “Dat is een status-quo tegenover het jaar voordien.” Drie jaar geleden was er nog een opbrengst met 1,06 yuan. (mah)    

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20