China’s honger naar aluminium blijft groeien, maar ook zijn export ervan

China, de grootste consument van aluminium ter wereld, importeert steeds minder en exporteert steeds meer aluminium.

In februari en in maart overtrof de export van primair aluminium (vervaardigd uit gemijnde grondstoffen en via een zeer energie-intensief proces) uit China de import. De export van primair aluminium in april bedroeg 42.000 ton vergeleken met 39.400 ton import.

In april daalde de import van alle aluminiumproducten in China met 37,7 procent ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.

13 miljoen ton ruw aluminium geproduceerd

De aluminiumproductie daarentegen is volgens gegevens van het Nationaal Bureau voor de Statistiek van China in april sterk gegroeid, nadat de beperkingen op de energieproductie tijdens de winter werden versoepeld en smelterijen hun activiteiten mochten uitbreiden.

De Chinese aluminiumsmelterijen zouden in het eerste kwartaal van het jaar samen 13,01 miljoen ton ruw aluminium hebben geproduceerd. Dat is wel nog altijd een daling van 0,2 procent ten opzichte van vorig jaar.

Volgens economische experten van ING begint de groei van het Chinese aanbod van aluminium de vraag ernaar te overtreffen. Die vraag zou binnen dit jaar binnen China ook verzwakt zijn omwille van de extreme COVID-lockdowns, vooral in het economische centrum Shanghai.

De aluminiumproductie heeft zich wel sneller dan verwacht hersteld van de coronapandemie. Het huidige productieniveau zou nu op een recordniveau van 3,36 miljoen ton per maand staan. ING wijst op gegevens waaruit blijkt dat de Chinese export van primair aluminium en aluminiumproducten samen op jaarbasis 597.000 ton bedraagt, wat meer is dan de 197.000 ton aan import. Dat is een stijging in de export van meer dan 36 procent.

Moeite om te concurreren

De reactie van de wereldmarkt op het groeiende aanbod van Chinees aluminium is navenant. Vorige vrijdag had de Britse Trade Remedies Authority (TRA) forse commentaar. De TRA is een Britse overheidsinstantie die onderzoekt of nieuwe handelsmaatregelen nodig zijn om te voorkomen dat de Britse industrie schade lijdt door oneerlijke handelspraktijken en onvoorziene sterk stijgingen van de invoer.

De TRA zei dat exporteurs uit China al enige tijd te laag geprijsde aluminiumproducten in Britse havens dumpen. Het beval in een rapport als gevolg daarvan invoerrechten aan die konden oplopen tot 29 procent.

“De TRA heeft vastgesteld dat de Britse industrie reeds schade lijdt, aangezien zij duidelijke bewijzen van prijsonderbieding heeft gevonden. Die wijzen erop dat Britse bedrijven moeite hebben om te concurreren met de Chinese dumpingprijzen”, zei de overheidsinstantie in een verklaring.

(ns)

Meer