China misbruikt ‘ontwikkelingshulp’ om landen over te nemen

Op het vlak van ontwikkelingshulp dreigt China wereldwijd binnenkort belangrijker te worden dan de Verenigde Staten. Daarbij wordt echter een heel verschillende strategie gehanteerd.

Dat blijkt uit een studie van wetenschappers van het College of William & Mary en de Harvard University in de Verenigde Staten en de Universität Heidelberg in Duitsland. Opgemerkt wordt dat de Amerikaanse ontwikkelingshulp voor 93 procent bestaat uit traditionele schenkingen die nooit moeten worden terugbetaald, valt dat aandeel in China terug tot amper 21 procent. De rest van de Chinese hulp wordt gevormd leningen die met intrest moeten worden terugbetaald. Op die manier versterkt China dan ook zijn greep op diverse ontwikkelingslanden. ‘China wil aantrekkelijke economische opbrengsten op zijn kapitaal,” betoogt onderzoeker Brad Parks, directeur van het AidData Research Lab aan het College of William & Mary. “Bovendien staat het merendeel van de Chinese buitenlandse hulp vooral ten dienste van het eigen belang. De hulp moet China immers de kans bieden voet aan wal te zetten op nieuwe markten.” “Daarbij wordt onder meer gestreefd naar een vlotte toegang tot waardevolle grondstoffen. Er moet dan ook gesteld worden dat de Chinese buitenlandse hulp aan de ontwikkelingslanden zelf weinig baat zal opbrengen. Er is zelden sprake van een substantieel verbeterde economische groei.”

Afrika

“In regio waar de Chinese regering daarentegen echte ontwikkelingshulp ter beschikking stelt, kunnen nochtans duidelijke resultaten worden opgetekend,” zegt Parks. Tijdens de eerste vijf jaar van dit decennium investeerde China in totaal 354 miljard dollar aan buitenlandse hulp. In de Verenigde Staten liep dat bedrag op tot 394 miljard dollar. “De wereldwijde Chinese bestedingen hebben een snelle groei gekend,” zeggen de onderzoekers. “Het land beschikt over grote reserves buitenlandse valuta en wil bovendien een deel van zijn overtollige industriële capaciteit uitvoeren.” China investeert vooral in infrastructuur zoals wegen, spoorlijnen, havens en luchthavens. Ook worden leningen verstrekt aan landen die met economische problemen worstelen, maar over belangrijke olievoorraden beschikken. Daarmee wil China zijn energiebevoorrading garanderen en zijn wereldwijde invloed verder versterken. Vooral in Afrika is China bij een groot aantal projecten betrokken. (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20