“China en India kunnen wereldleiders worden op het gebied van groene waterstof”

Om de opwarming van de aarde tegen te gaan, zijn talloze landen op zoek naar propere alternatieven voor de vervuilende brandstoffen. Er wordt daarbij onder meer in de richting van waterstof gekeken. Volgens Jane Nakano, onderzoekster bij het Centrum voor Strategische en Internationale Studies (CSIS), kunnen China en India wereldleiders worden op dat gebied.

Vorige maand bleek nog uit data van het Japanse onderzoeksbedrijf Astamuse dat Japan momenteel nog aan de top staat als het aankomt op de ontwikkeling van waterstoftechnologie. Maar daar zou in de nabije toekomst wel eens verandering in kunnen komen. Nakano is er namelijk van overtuigd dat China en India wel eens de absolute wereldleiders op dat gebied kunnen worden.

“Ik denk dat zowel China als India het potentieel hebben om belangrijke mogendheden te worden … niet alleen als potentiële leveranciers en ook exporteurs van schone waterstof, maar ook als gebruikers daarvan”, zegt ze in een interview met de Amerikaanse nieuwssite CNBC.

Grijze waterstof

Nakano merkt echter op dat China, zoals veel andere landen, nog steeds grijze waterstof (geproduceerd op basis van fossiele brandstoffen) ontwikkelt en verbruikt. Hoe dan ook kan waterstof een cruciale rol spelen bij de wereldwijde energietransitie, maar het is dan wel van cruciaal belang dat we zo snel mogelijk groene waterstof op grote schaal kunnen produceren. Dat is momenteel peperduur om te ontwikkelen en de volledige sector staat nog in zijn kinderschoenen.

China produceert momenteel 33 miljoen ton waterstof per jaar, maar het merendeel daarvan wordt wel nog aangemaakt op basis van fossiele brandstoffen, blijkt uit een rapport van het CSIS. “Gezien de omvang van de potentiële Chinese productie van waterstof, maar ook de consumptie ervan, is het van groot belang dat China in de mate van het mogelijke grijze waterstof vermijdt”, aldus Nakano. De Chinese regering streeft ernaar om vanaf 2025 op grotere schaal gebruik te maken van groene waterstof.

India

Ook India kan volgens de onderzoekster een wereldleider worden op het gebied van groene waterstof. Dat land wil tegen eind dit decennium 5 miljoen ton schone waterstof per jaar produceren. Maar net zoals in veel andere landen kleurt dat gas nog grijs.

“Deze landen (en de rest van de wereld) hebben hoe dan ook nog een lange weg af te leggen”, voegt Nakano er wel aan toe. “De technologie is nog niet wijdverspreid. Het grootste deel van de waterstof wordt geproduceerd en bewaard op dezelfde locatie. Er is vrijwel geen handel. Als die er al is, blijft de activiteit tot een kleine regio beperkt. Op dit moment zien we voornamelijk door de overheid geleide initiatieven.”

Meer