Carpoolen werkt wel degelijk, ervaart men in Jakarta

Speciale rijstroken voor carpoolen hebben wel degelijk een impact op het fileprobleem. Dat blijkt ook uit een ingreep in Jakarta, de hoofdstad van Indonesië, waar een afschaffing van de voorbehouden rijstroken tot een gigantische verkeerschaos heeft geleid.

Uit een onderzoek van wetenschappers aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT) bleek dat de gemiddelde snelheid van het autoverkeer in Jakarta door de afschaffing van de gereserveerde rijbanen gevoelig terugviel. Bovendien kon niet alleen een impact op de grote verkeersassen worden gevoeld, maar werd de negatieve impact over het hele grondgebied van de stad ervaren. Door het afschaffen van de speciale rijstroken voor carpooling viel de gemiddelde snelheid van het autoverkeer in Jakarta tijdens de avondspits van 13 mijl per uur terug tot amper 7 mijl per uur. Tijdens de ochtendspits werd een inkrimping van 18 mijl per uur tot 12 mijl per uur geregistreerd.

Passagiers

“De impact was veel groter dan vooraf was verwacht,” benadrukt Ben Oiken, professor transport aan het Massachusetts Institute of Technology.” Jakarta is één van de metropolen met de grootste verkeersproblemen van de hele wereld. Gehoopt werd dat de reservering van een aantal drukke straten voor carpooling de druk op het autoverkeer in de stad zou kunnen doen afnemen. Chauffeurs zochten echter al snel oplossingen om de belemmering te omzeilen. “Vele autobestuurders kwamen op het idee om passagiers – vaak kinderen of moeders met baby’s – in te huren om van de carpooling-trajecten gebruik te kunnen maken,” stippen de onderzoekers aan. “Uiteindelijk besliste de overheid om de gereserveerde rijstroken opnieuw af te schaffen. Op slag verdween ook het fenomeen van de betaalde passagiers, maar ook de verkeerscongestie begon opnieuw te verergeren.” Inmiddels is Jakarta overgeschakeld op een ander systeem om de verkeerscongestie aan te pakken. Er wordt nu beroep gedaan alternerend rijden op basis van even en oneven nummerplaten. (mah)

Meer