Canadese McDonald’s moet sluiten vanwege… geen personeel

De Canadese mijnindustrie draait op dit ogenblik zo goed dat personeel met riante salarisvoorstellen massaal uit andere sectoren moet worden weggelokt. Industrieën die hun personeel minder hoge lonen betalen, slagen er dan ook nog nauwelijks in vacatures in te vullen.

Het gebrek aan werkzoekenden dreigt dan ook diverse andere economische activiteiten in de regio in het gedrang te brengen. Onder meer getroffen is een uitbater van een groep restaurants van McDonald’s in de stad Val d’Or, die bij gebrek aan personeel een filiaal diende te sluiten. De regio rond de stad kent op dit ogenblik nog slechts een werkloosheid van 5,4 procent. Val d’Or is een stad van ruim dertigduizend inwoners, vierhonderd kilometer ten noordwesten van Montreal. De agglomeratie groeide in de jaren dertig van de voorbije eeuw uit een nederzetting langsheen de trajecten van de goudzoekers.

Minimumlonen

De ontginning kent op dit ogenblik een sterke bloeiperiode. De mijnbedrijven moeten dan ook massaal aanwervingen doen om op de aanhoudende vraag van de markt te kunnen antwoorden. Omdat voldoende winstmarges kunnen worden bedongen, kan de mijnsector aan zijn personeel ook aantrekkelijke salarissen aanbieden. Gewag wordt gemaakt van beginsalarissen tot 70.000 dollar per jaar voor laagopgeleide medewerkers. De Canadese mijnsector heeft daarmee echter een belangrijk deel van de lokale arbeidsmarkt leeggezogen. Vele andere activiteiten, die niet dezelfde lonen kunnen betalen, vinden dan ook nog nauwelijks personeel. Vooral de horeca-sector is zwaar geworden. Met weddes die het minimumloon amper overstijgen, lijkt het onmogelijk werknemers aan te trekken of langer aan zich te binden. Onder meer in Val d’Or moest om die reden een restaurant van McDonald’s tijdelijk worden gesloten. Zelfs een – bescheiden – loonsverhoging kon geen oplossing bieden. Een vijftal jaar geleden werd nog beroep gedaan op Marokkaanse immigranten om de leemtes op te vullen, maar ook zij zijn inmiddels naar de mijnen vertrokken of hebben in de grotere steden een andere betrekking gevonden. (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20