Warren Buffett: ‘Vervanging Obamacare enorme belastingverlaging voor mensen zoals ik’

Het is niet duidelijk welke impact de nieuwe zorgverzekering in de Verenigde Staten op de gezondheid van de Amerikaanse bevolking zal hebben, maar in ieder geval zal het nieuwe stelsel aan vermogende partijen zoals belegger Warren Buffett belangrijke voordelen opleveren.

Dat heeft Warren Buffett, topman van de investeringsmaatschappij Berkshire Hathaway, gezegd tijdens de jaarlijkse vergadering met de aandeelhouders. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft inmiddels zijn goedkeuring gehecht aan de nieuwe zorgverstrekking de president Donald Trump als opvolger van Obamacare wil doorvoeren. Donald Trump en andere republikeinse politici vinden dat Obamacare teveel overheidinmenging inhield en aan de staat teveel kost. Indien de zorgverzekering van Trump vorig jaar al was toegepast, zou Buffett naar eigen zeggen 17 procent minder federale inkomstenbelasting hebben moeten betalen. Die lagere fiscale inkomsten uit de vermogende bevolkingsgroep zullen door de overheid volgens de investeerder echter elders moeten worden opgevangen. “De lagere belastingen voor de vermogende klasse kunnen betekenen dat het budgettekort van het land toeneemt, tenzij iemand anders extra belastingen betaalt,” aldus Buffett.

Concurrentiekracht

Buffett merkte verder op dat de kosten voor de gezondheidszorg in de Verenigde Staten zijn geëxplodeerd en de groei van het bedrijfsleven afremmen. Hij betoogde daarbij dat het aandeel van de bedrijfsbelasting in het Amerikaanse bruto binnenlandse product op ruim vijf decennia van 4 procent tot 2 procent is gereduceerd. Bij de medische kosten diende daarentegen tegelijkertijd een groei van 5 procent naar 17 procent worden opgetekend. De medische kosten vormen volgens Buffett dan ook de lintworm van de Amerikaanse economische concurrentiekracht. Charlie Munger, de zakelijke partner van Buffett, voegde eraan toe dat de zorgverstrekkers ook steeds meer hogere kosten aanrekenen voor dure procedures die de patiënt weinig baat bijbrengen. Onder meer maakte Munger gewag van het gebruik van chemotherapie op patiënten die niet meer kunnen worden genezen, wat volgens hem als immoreel winstbejag moet worden veroordeeld. (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20