Brussel, in 2030 de nieuwe hoofdstad van de Islamitische Republiek Eurabia?

‘Het ziet er naar uit dat Brussel de nieuwe hoofdstad kan worden van de Islamitische Republiek Eurabia. Moslims zullen er de meerderheid van de bevolking uitmaken tegen 2030. En het Europese Continent zal volledig islamitisch zijn tegen het eind van de volgende eeuw indien de huidige demografische trend aanhoudt’, schrijft een Belgische universiteitsprofessor in een van zijn recente boeken. ‘Er is de algemene indruk dat er te veel moslims zijn in het land, dat ze te veel eisen stellen, en dat Islam een godsdienst van onverdraagzaamheid is’, is de conclusie van het Duitse Friedrich Ebert Stichting na een onderzoek in de EU-landen.

Ook de V.S. zijn doordrenkt van islamofobie, aldus sommige moslimleiders. ‘We leven in één van de meest vijandige omgevingen’, zegt Faiza Ali van de ‘Arab American Association’ in New York. ‘Ik stel vast dat de antimoslimgevoelens zeer uitgesproken zijn de jongste jaren,’ zegt Moustafa Bayoumi, een literatuurprofessor van Brooklyn College.

Brussel, islamitische hoofdstad?

‘Het ziet er naar uit dat Brussel de nieuwe hoofdstad van de Islamitische Republiek Eurabia kan worden” is een uitspraak van socioloog en auteur Felice Dassetto in ‘The Iris and the Crescent’. Hij is professor aan de UCL. Volgens Dassetto zullen moslims tegen 2030 in de meerderheid zijn in Brussel, en zijn overal in Europa gelijkaardige tendensen aan de gang. ‘Tegen 2025 zal éénderde van de pasgeborenen uit een moslimfamilie komen.’ Zijn boek waarschuwt er tevens voor dat de ultraconservatieve elementen binnen de islam terrein winnen in Brussel. Onder de vele stromingen binnen de islam die ook in Brussel aanwezig zijn, is het salafisme het meest populair.

‘Salafisme, de zeer conservatieve panmoslimbeweging, stelt zich onder andere tot doel om de moslims in de wereld te verenigen en onder het leiderschap van één enkele kalief te brengen die regeert volgens de sharia.’ Het boek onthult dat moslims in Brussel een ‘wij-tegen-hun’ houding hebben, wat de integratie in de Belgische maatschappij erg bemoeilijkt. ‘

‘Antwerpen is de zetel van de eerste Belgische islamitische-shariarechtspraak. De shariarechtbank is een initiatief van de radicale moslimgroepering Sharia4Belgium. De leiders ervan zeggen openlijk dat ze een parallel islamitisch rechtssysteem in België beogen als tegengewicht voor het Belgische rechtssysteem.’

De Duitse Friedrich Ebert Stichting schrijft in haar publicatie ‘Intolerance, Prejudice and Discrimination: A European Report’: ‘De algemene indruk ontstaat dat er te veel moslims in het land zijn, dat ze te veeleisend zijn en dat de godsdienst intolerant is. Daarnaast zijn er Europeanen die de aanwezigheid van moslims als een verrijking ervaren, maar ook deze zijn niet blind voor de grote culturele verschillen, vooral als het gaat over de positie van de vrouw. Verder stelde de Stichting vast dat bij de Europeanen de idee leeft dat moslims het terrorisme steunen of op zijn minst genegen zijn.

‘Algemeen verspreid in Europa is de idee dat islam een onverdraagzame godsdienst is. In Groot-Brittannië en in Nederland denkt haast de helft van de ondervraagde bevolking dat dit het geval is. Daartegenover staat Portugal, waar slechts éénderde zo denkt. De stelling dat ‘moslims te veeleisend zijn’ wordt onderschreven door de helft van de bevolking in alle Europese landen. Een kwart van de Portugezen vindt dat er te veel moslims zijn in eigen land. In Frankrijk is dat eenderde, in het VK, Duitsland, Italië en Nederland 40%, en 60% in Hongarije.” Volgens arabicbible.com leven er minstens 4 miljoen moslims in Frankrijk (7%), 2 miljoen in Duitsland (2,5%), 1,5 miljoen in het VK (3%). Een kleine 10% van de pasgeborenen in de EU zijn moslims. In Brussel is dat 57%.

Moslims geassocieerd met terroristen

‘Het is moeilijk om een inschatting te maken van het totale aantal moslims in de VS en in de rest van Noord-Amerika’, schrijft arabicbible.com op haar website. Researcher Carol Stone stelt dat ‘het niet duidelijk is hoeveel moslims in Amerika wonen… wegens het gebrek aan betrouwbare informatie bij de overheid.’

Niettemin zijn zowel de christelijke als de moslimbronnen het er over eens dat de islam de snelst groeiende godsdienst is in de VS. Het ‘Jaarboek van Amerikaanse en Canadese Kerken’ gaf al ruim tien jaar geleden aan dat er 4 miljoen moslims wonen. Van haar kant zegt de website ‘Islamic Horizons’ dat er 8 tot 10 miljoen moslims zijn in Noord-Amerika. Het cijfer dat de overheid van de VS zelf meestal hanteert, is: ongeveer 6 miljoen, met de grootste concentraties in Californië, New York en Illinois, waarvan alleen al 400.000 in Chicago.

‘Volgens de overheid in de VS behoort ongeveer 65% van de moslims er tot de eerste generatie immigranten. Onder hen is 61% vanaf de jaren 90 naar de VS gekomen. 77% van de moslims zijn Amerikaanse staatsburgers, en 65% van diegenen die recent immigreerden werden genaturaliseerd. Bij wijze van vergelijking: 58% van de nieuw aangekomen Chinezen in de VS zijn genaturaliseerd’, schrijft de newssite ‘The Daily Beast’.

In een artikel op policymic.com, getiteld: ‘What It Means to Be a Muslim Woman in Today’s America’ schrijft de redactie, dat de term ‘islam’ tegenwoordig een raciale uitspraak is in de VS. “Moslim zijn, betekent vooral: niet christen of joods zijn, en niet blank zijn. En schrijft de auteur: ‘En zoals de geschiedenis aantoont, kan ‘niet blank zijn’ in de VS tot sommige complicaties leiden.’

FT Magazine schrijft onder de titel ‘Growing up Muslim in America’ dat, volgens sommige moslimleiders ‘de VS doordrenkt is van islamofobie’: ‘We leven in één van de meest vijandige burgerlijke omgevingen’, zegt Faiza Ali van de ‘Arab American Association’ in Bay Ridge (NYC, Brooklyn, VS). ‘En het werd veel erger na 9/11’.

Statistieken over haatmisdrijven die door het FBI werden verzameld, tonen een piek in geweld tegen moslims sinds de terreur in 2001. Deze stijging warrelde uit tot 2009, en ging daarna weer de hoogte in. Gebeurtenissen als die tijdens de Boston Marathon leiden altijd tot meer geweld tegen moslims.

‘Ik merk dat de antimoslimgevoelens de jongste jaren sterk zijn aangewakkerd’, zegt Moustafa Bayoumi, literatuurprofessor aan het Brooklyn College, en auteur van het boek ‘How Does it Feel to be a Problem: Being Young and Arab in America’. Hij citeert opiniepeilingen van The Washington Post en The Economist, waaruit blijkt dat de negatieve gevoelens bij de bevolking tegenover de moslims gestegen zijn van 20% in 2002, tot meer dan 50% in 2010. Toen in 2009 zijn boek werd gepubliceerd reageerden de moslim-lezers dat hij een veel te mild beeld had geschetst. Zo erg evolueert het ongenoegen tegenover moslims. Zij worden beschouwd als ‘de vijand binnen de bevolking’.

Het artikel concludeert: ‘De VS is al eerder door periodes gegaan van vijandigheid tegen etnische groepen.  Tegen Duitsers en Japanse Amerikanen bijvoorbeeld. Maar dit waren eerder ‘discrete’ periodes in de geschiedenis. Wat moslims en ‘War on Terror’ betreft: het einde is niet in zicht.”

Een misvatting bij velen, is dat de meeste moslims ook Arabieren zijn. De grootste groepen moslims bevinden zich echter in Azië en in Afrika. 70% van de moslims zou in Azië leven, en een kleine 30% leeft in Afrika. Indonesië telt ruwweg 15% van de wereldmoslimbevolking. Eenderde daarvan woont in Zuid-Azië, met concentraties in Bangladesh, Pakistan, en India.

Frank Depreitere, www.persblog.be

Bronnen:

http://www.islamophobia-watch.com/islamophobia-watch/prejudice-against-muslims-is-general-across-europe-report-fi.html

http://www.barenakedislam.com/looks-like-brussels-could-become-the-new-capital-of-the-islamic-republic-of-eurabia/

http://fr.wikipedia.org/wiki/Felice_Dassetto

http://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_catholique_de_Louvain_(depuis_1968)

http://en.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Ebert_Foundation

http://www.arabicbible.com/for-christians/1315-islam-in-america.html?start=2

http://www.thedailybeast.com/witw/articles/being-a-muslim-american-woman-in-the-decade-after-9-11.html

http://www.policymic.com/articles/39703/what-it-means-to-be-a-muslim-woman-in-today-s-america

http://www.ft.com/cms/s/2/42275248-ef46-11e2-bb27-00144feabdc0.html#axzz2cn9kJCzA