Brexit: Britse bedrijven vinden geen geschoold personeel meer

Op de Britse arbeidsmarkt is het aantal beschikbare kandidaten tot het laagste niveau in zestien maanden teruggevallen.

Blijkbaar heeft de keuze van Groot-Brittannië voor een brexit geleid tot een belangrijk tekort aan geschikt personeel voor een brede waaier van functies. Meer dan zestig beroepen zouden met ernstige vacature-problemen worden geconfronteerd. Dat is de conclusie van een rapport van de Britse Recruitment and Employment Confederation. Volgens de onderzoekers maken de koersdaling van het Britse pond na het referendum over de brexit en bekommernissen over toekomstige immigratie-akkoorden de Britse werknemers minder bereid om van baan te wisselen. Vooral engineering, informatica, verpleegkunde en geneeskunde bleken vergeefs op zoek naar nieuwe arbeidskrachten.

Kwaliteit

“Werknemers houden zich vast aan hun eigen baan omdat ze vrezen dat een chaotische brexit een destructieve impact zal hebben op de Britse arbeidsmarkt,” benadrukt James McGrory, directeur van de organisatie Open Britain, actievoerder voor een zachte brexit. “Het onderzoek toont aan dat de onzekerheid rond de brexit grote gevolgen heeft voor de Britse economie en de werkgevers doet vrezen voor een belangrijk tekort aan beschikbare vaardigheden. De invoering van draconische immigratie-wetten zou volgens hen tot een groot tekort aan noodzakelijk geschoold personeel kunnen leiden.” Volgens de Royal Society of Arts, die werkt aan een rapport over een veranderende tewerkstelling, creëert het Britse bedrijfsleven teveel inferieure en laagbetaalde banen, waardoor het onmogelijk zal zijn om de zwakke productiviteit van de nationale economie te verbeteren. “Er zijn wel banen gecreëerd, maar die functies kennen vaak een beperkte wettelijke bescherming en een gebrekkige werkzekerheid,” benadrukt Matthew Taylor, voorzitter van de Royal Society of Arts. “Daarom moet niet langer uitsluitend worden gepraat over kwantiteit, maar moet een grotere nadruk worden gelegd op de kwaliteit van de Britse arbeidsmarkt.” Er wordt op gewezen dat minder dan één op tien Britten een hoge waardering geeft aan de kwaliteit van de nationale arbeidsmarkt. (mah)  

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20