Het ei uit de omelet halen: Brexit in 10 cijfers

De website Politico.eu kon 21 rapporten inkijken die binnen het Europees Parlement circuleren en betrekking hebben op de Brexit-onderhandelingen. Hieronder 10 cijfers die de enormiteit van de uitdaging benadrukken. Of ‘een beetje zoals het ei uit de omelet halen,’  zoals Pascal Lamy, de voormalige voorzitter van de wereldhandelsorganisatie WHO, de Brexit omschrijft.

20.833 “” Aantal EU-regels en wetten die moeten worden besproken. De Brexitonderhandelingen zouden niet meer dan 2 jaar of 500 werkdagen in beslag moeten nemen. Dat betekent dat de onderhandelaars… 40 wetten per dag moeten afwerken.

12 “” Het aantal amendementen dat nodig is om de vermelding ‘Verenigd Koninkrijk’ uit het Verdrag van Lissabon te doen verdwijnen.

2064 “” Jaar waarin de laatste betaling voor het pensioen van Britse europarlementsleden van start gaat.

5 “” Aantal jaren na de Brexit waarin de Brusselse waakhond de controle behoudt over de Britse ontvangers van EU-subsidies.

197.893 “” Het aantal ‘kwetsbare’ EU-burgers in het VK. Met kwetsbaar wordt bedoeld dat ze hun rechten dreigen te verliezen. (Werkzoekenden uit de EU27, gedetacheerde werknemers en grenswerkers)

359.953 “” Het aantal financiële paspoorten dat risico loopt. Denk aan telefonie (EU-roamingakkoorden zouden niet van toepassing zijn op het VK), garantie op producten die buitenlanders in het VK kopen, etc… 336.421 daarvan zijn toelatingen voor Britse bedrijven om handel te drijven in de EU27.

42.000.000 “” Britten maken jaarlijks 42 miljoen reizen naar de EU27 (dat zijn er dubbel zo veel als EU27-burgers in de omgekeerde richting.) Zonder een speciaal akkoord zullen deze mensen niet langer verzekerd zijn wanneer ze naar de EU27 reizen.

3.800 “” Het aantal Britten op de EU-loonlijst: 1.800 werknemers van de EU + 2.000 pensioengerechtigden.

73 “” Het aantal (Britse) zetels in het Europees Parlement dat verdwijnt of moet worden verdeeld over de EU27-landen.

153,7 miljard euro “” De waarde van de EU-activa die volgens de Bruegel denktank aan Downing Street moet worden gefactureerd. 41 miljard daarvan mag van de factuur worden afgetrokken omdat het de Britten toebehoort. De eindfactuur zou dus kunnen halveren indien de Britten besluiten hun rechten op die activa aan de andere EU-27 landen over te dragen.

Onduidelijkheid is hier troef: The Economist heeft het over een eindfactuur van 25 miljard (laagste inschatting) tot 75 miljard euro (hoogste inschatting).