Bovengemiddeld intelligent kind slaat best een klas over

Slimme kinderen hebben extra lesmateriaal nodig om te kunnen blijven leren. Volgens psychologe Lianne Hoogeveen, tevens coördinator van het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek (CBO) aan de Radboud Universiteit, is het niet zo dat een slim of hoogbegaafd kind er vanzelf wel komt. Kinderen met een bovengemiddelde intelligentie hebben zowel thuis als op school juist behoefte aan een uitdagende omgeving. Die voorkomt dat de kinderen niets meer leren omdat alles al bekend voor ze is.

Er zijn diverse oplossingen mogelijk om een hoogbegaafd kind toch te laten leren. Leren moet in dat opzicht gezien worden als omgaan met de frustratie van het niet kunnen leren en je dan toch blijven inspannen. Een hoogbegaafd kind heeft behoefte aan verbrede en verrijkte lesmaterialen zonder veel instructie en herhaling.

Tot de oplossingen behoren onder meer een klas overslaan en het plaatsen in plusklassen met andere `slimme` kinderen. Een klas over laten slaan is de meest efficiënte manier, omdat het kind dan niet gedwongen onder niveau moet werken. Er zijn in Nederland ook speciale scholen, de zogenoemde Leonardoscholen. Veel hoogbegaafde kinderen bloeien hier op, omdat ze met lotgenoten zijn en er speciaal lesmateriaal is. Als gewone scholen hun lesmaterialen afstemmen op hoogbegaafde kinderen, is een speciale school vaak niet nodig.