Belasting op Inverkeerstelling (BIV) berekenen

Voor je met eender welk motorvoertuig de weg op gaat, moet je in ons land de zogenaamde Belasting op Inverkeerstelling (BIV) betalen. Dat is een belasting die geheven wordt bij iedere verkoop van een auto.

Niet alleen zal dit gebeuren bij de verkoop van nieuwe voertuigen, maar ook bij de aankoop van een tweedehands exemplaar omdat deze door de nieuwe eigenaar moet worden ingeschreven. Als je verhuist of in een echtscheiding zit en je schrijft je voertuig opnieuw in, dan zal er geen BIV meer moeten worden betaald.

Wie int de Belasting op Inverkeerstelling?

Sinds 1 januari 2011 zal de BIV in Vlaanderen worden geïnd door de Vlaamse Belastingdienst. Dit in tegenstelling tot Wallonië en Brussel waar deze belasting nog steeds wordt geïnd door de FOD Financiën. In Vlaanderen zijn bovendien een tweetal manieren in gebruik om de Belasting op Inverkeerstelling (BIV) te berekenen:

  • De groene BIV: een berekening die uitgaat van de milieukenmerken van het te belasten voertuig.
  • Een berekening die uitgaat van het vermogen van het te belasten voertuig.

Overheid maakt het gemakkelijk

Om uw BIV te berekenen zijn zelfs geen moeilijke hoofdbrekende formules voor nodig. De Vlaamse overheid heeft namelijk een online simulatietool ontwikkelt. Het enige wat u nodig hebt, is het inschrijvingsbewijs van uw voertuig.

©Pixabay

Sinds januari 2016 is de berekening van de Belasting op Inverkeerstelling aangepast als je een nieuwe inschrijving wilt doen. Er wordt vanaf dat moment immers rekening gehouden met milieukenmerken van het te belasten voertuig. Je kunt hierbij onder andere denken aan de CO2-uitstoot, de uitstoot van fijn stof, het brandstoftype dat een voertuig gebruikt, de euronorm en de aanwezigheid van een roetfilter. Daarnaast zal de leeftijd van het betreffende voertuig ook een rol bij deze berekening spelen.

Betaling van de BIV

De plaats waar je woont, of waar je onderneming is gevestigd, zal bepalend zijn in welk gewest je de Belasting op Inverkeerstelling dient te betalen. De BIV wordt in het Vlaamse gewest logischerwijze geïnd door de Vlaamse Belastingdienst, maar wordt in het Waalse en Brusselse gewest nog steeds geïnd door de FOD Financiën.

De Belasting op de Inverkeerstelling moet betaald worden op het moment dat je eigenaar wordt van een nieuwe of tweedehands auto waarmee je van plan bent om op de openbare weg te gaan rijden. Ongeveer een maand nadat een voertuig ingeschreven is, ontvangt de eigenaar een aanslagbiljet met het te betalen bedrag.

Vrijstelling

Toch worden een heel aantal voertuigen niet onderworpen aan de eenmalige belasting. Zo moeten eigenaars van een elektrisch, plug-in hybride of CNG voertuig zich hier geen zorgen over maken. Ook in het geval van sommige hulpbehoevenden, kan een vrijstelling van kracht zijn. Dat is zo als u namelijk blind, volledig verlamd aan de armen of voor minstens de helft invalide aan de benen bent. Ook als u een oorlogsinvalide bent, mag u gratis de baan op.

Om voor één van de eerder genoemde vrijstellingen in aanmerkingen te kunnen komen, zul je altijd eerst een aanvraag moeten indienen. Daarvoor moet je gebruikmaken van een speciaal aanvraagformulier, maar je kunt evengoed persoonlijk een bezoek brengen aan één van de loketten van de Vlaamse Belastingdienst om een dergelijke aanvraag te regelen.

©Pixabay

In bepaalde gevallen kun je het niet eens zijn met de aangerekende BIV. Wanneer dat zo is, dan kun je uiteraard bezwaar maken. U kan dan per brief of online formulier een verzoek tot herberekening indien. Daarin dien je uiteraard alle belangrijke gegevens te vermelden ten aanzien van de geheven belasting en het voertuig waar deze over geheven wordt.

Kilometerverzekering

Naast het betalen van de BIV moet er ook een autoverzekering betaald worden. Bij een gewone autoverzekering houdt de maatschappij er normaal gezien rekening mee dat u tienduizenden kilometers per jaar gaat afleggen. Dan is de kans op een ongeval veel groter. Als u minder dan 15.000 kilometer per jaar rijdt, is het misschien interessant een kilometerverzekering te nemen.

Bij het afsluiten van de verzekering vraagt men hoeveel kilometer u denkt af te leggen op een jaar. Rijdt u uiteindelijk meer, dan moet u bij betalen. Rijdt u daarentegen minder, dan trekt u geld terug. Momenteel is verzekeringsmaatschappij Corona Direct de enige die een echte kilometerverzekering aanbiedt.

©Pixabay

Koopt u een boot of een vliegtuig? Denkt u zo de BIV te ontlopen? Dan bent u eraan voor de moeite, ook met die voertuigen ontsnapt u niet aan de belasting.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20