Bitcoin op weg naar de 5.000 dollar

De bitcoin heeft een nieuwe mijlpaal laten optekenen. De waarde van de virtuele munt heeft immers zopas de grens van de 4.000 dollar doorbroken, waarbij een piek van 4.225 dollar werd geregistreerd.

Daarmee kon de bitcoin over een periode van één maand een waardestijging met ongeveer 40 procent laten optekenen. Een waarde van 5.000 dollar tegen eind dit jaar – zoals eerder dit jaar door analist Ronnie Moas van Standpoint Research was voorspeld – is volgens waarnemers daarmee plots veel minder onwaarschijnlijk geworden dan tot nu toe algemeen werd aangenomen. Er worden daarbij ook verschillende redenen aangehaald om de grote populariteit van de virtuele munt te verklaren.

Toevluchtsoord

Onder meer wordt erop gewezen dat de bitcoin door verschillende partijen als een toevluchtsoord voor probleemsituaties zoals oplopende geopolitieke spanningen. De virtuele munt kan daarbij enigszins vergeleken worden met de functie die goud vervult bij de opvang van bezorgde beleggers. Tevens wordt erop gewezen dat een hele reeks institutionele investeerders te kennen geeft de markten van de cryptovaluta te willen betreden. Het economische magazine Forbes wijst er daarbij op dat dit jaar de lancering van vijftien nieuwe hedgefondsen is aangekondigd, terwijl nog tientallen andere projecten zich in een voorbereidende fase zouden bevinden.

Bovendien wordt opgemerkt dat de bitcoin zich ook steeds meer op de brede publieksmarkt begeeft. Particuliere partijen krijgen dan ook in toenemende mate de mogelijkheid om in cryptomunten zoals bitcoin, ethereum of litecoin te beleggen, waarbij ook alle mogelijke instrumenten voor het beheer van die portefeuilles worden aangeboden.
Jack Dorsey, mede-oprichter van bedrijven zoals Twitter en Square, wees recent eveneens op de grote toekomstmogelijkheden van de bitcoin.
Chris Burniske, expert in cryptovaluta-analyse, maant echter aan toe voorzichtigheid. Een bijzonder harde correctie kan volgens hem immers niet worden uitgesloten. (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20