Bitcoin houdt centrale banken wakker

Het aanhoudende succes van de bitcoin houdt de hele financiële sector wakker. De onafgebroken waardetoename wijst volgens een groot deel van de centrale bankiers in de wereld steeds meer op een zeepbel.

Tegelijkertijd echter wordt met grote nieuwsgierigheid gekeken naar de mogelijke impact die de opkomst van de virtuele munten op de financiële sector kan hebben. Cryptomunten vormen immers een bedreiging voor de controle die de centrale banken op het financiële systeem en de geldvoorraden kunnen hebben. Dat verlies aan controlemogelijkheden zou ook een limiet kunnen opleggen aan de maatregelen die worden gebruikt om de inflatie te beheren. “De bitcoin heeft de voorbije periode opnieuw een grote waardestijging kunnen melden,” erkent het persbureau Reuters. “Op acht dagen tijd kon zelfs een waardevermeerdering van 50 procent worden geregistreerd. Dat betekent echter ook dat een crash van de markt grote schade zou kunnen aanrichten.” “De centrale banken vrezen dat daarbij met een beschuldigende vinger in hun richting zou kunnen worden gewezen. Dat is de reden waarom al herhaaldelijk maatregelen zijn gevraagd om de cryptomunten sterker te controleren. Andere bankiers onderzoeken echter of het aangewezen zou kunnen zijn een eigen digitale munt op de markt te brengen.”

Gevaren

Cryptomunten kennen geen gereguleerde handel. Digitale valuta maken geen gebruik van de gevestigde banken en traditionele betaalsystemen. Daarentegen wordt meestal beroep gedaan op blockchain, een online systeem om transacties te registreren en te bevestigen. Daarbij wordt beroep gedaan op een netwerk van anonieme computers op het internet. “Gevreesd wordt onder meer dat cryptomunten daardoor gevoelig zouden zijn voor de activiteit van hackers,” aldus nog Reuters. “Ook wordt erop gewezen dat de markten voor cryptomunten meestal worden beheerd door privé-platformen. Dergelijke initiatieven kunnen failliet kunnen of op een andere manier hun activiteiten staken.” Om die redenen worden de cryptovaluta door de centrale banken meestal bestempeld als risicovolle activa die geen enkel verband met de reële economie hebben. Daarbij wordt ook gewezen op de beperkte aanwezigheid van de cryptomunten in de retail. De meeste centrale banken raden dan ook aan ten opzichte van de cryptomunten de nodige afstand te bewaren.

Opportuniteiten

“Ook de commerciële banken reageren met gemengde gevoelens,” betoogt het persbureau. “Ze beseffen echter consumenten steeds vaker voor elektronische betalingen kiezen. De banken vrezen dan ook veel klanten te verliezen indien het publiek zou beslissen massaal op cryptomunten over te schakelen.” Onder meer daarom heeft de Zwitserse bank UBS met zes andere financiële instellingen een consortium opgericht dat de mogelijkheden van een virtuele munt zou bekijken. Dergelijke activiteiten zouden mogelijk een risico betekenen voor de centrale bankiers, die immers niet langer als waakhond van het financiële systeem zouden kunnen fungeren. “Wanneer de regulatoren het zicht op de financiële activiteit verliezen, ontstaat echter een groter risico op een crisis,” zegt James Bullard, president van de Federal Reserve in St. Louis. Ook binnen de centrale banken wordt volgens het persbureau dan ook naar de mogelijkheden van virtuele valuta gekeken. Een woordvoerder van de Bank of Japan merkt echter op dat technologie weliswaar een grote impact heeft op de banksector, maar een digitaal alternatief voor de huidige valuta moet volgens hem niet snel worden verwacht. “Dergelijke toepassingen zouden het banksysteem veel te drastisch veranderen,” betoogt hij. (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20