Binnenvaart kent eerste daling sinds 2014

In 2019 werd langs Vlaamse waterwegen iets minder dan 4,3 miljard tonkilometer bij elkaar gevaren door binnenvaartschepen. Dat is een daling met 3 procent tegenover 2018.

Het gaat om de eerste daling sinds 2014. Dat blijkt uit cijfers van De Vlaamse Waterweg die Statistiek Vlaanderen donderdag heeft gepubliceerd.

Tonkilometer is een meeteenheid waarbij gewicht en afstand gecombineerd worden. Zo is 2 ton vervoeren over een afstand van 2 kilometer goed voor 4 tonkilometer.

Het transport via binnenvaart wordt ingedeeld in vijf verpakkingstypes. Het overgrote deel van de vervoerde goederen bestaat uit droge bulk (69 procent). Dat zijn goederen die onverpakt en in grote hoeveelheden in het ruim van een schip worden gestort, zoals kolen, ijzererts, granen, zand of grind. Verder wordt ook vloeibare bulk vervoerd (18 procent). Dat is bijvoorbeeld olie of fruitsap. Het vervoer per container is goed voor 11 procent van alle goederen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20