Bindingsangst, de grootste uitdaging voor millennials?

Millennials hebben grenzeloze verwachtingen en dreigen daardoor geïsoleerd en eenzaam achter te blijven. Dat is de boodschap van het boek ‘Generation Beziehungsunfähig’ van auteur Michael Nast, dat in Duitsland een echte bestseller is geworden.

Vele twintigers en dertigers geven volgens Nast traditionele waarden zoals partner en gezin op en leiden een leven dat erop gericht is om het eigen persoonlijke merk te voeden en te promoten. Ondanks de grote bijval bij het brede publiek, krijgt Nast echter grote tegenkanting van een aantal psychologen, die benadrukken dat elke mens streeft naar een emotioneel anker, iemand kan vertrouwd worden en bereid is goed en kwaad met hen te delen.

Verbetering

“Millennials worden constant geconfronteerd met het gevoel dat er ergens in de wereld iets beter is te vinden dan hun huidige situatie,” geeft Michael Nast aan. “Dat heeft echter toe geleid van vele jongeren menen niet in staat te zijn een gezonde relatie te handhaven. Wie zich immers volledig op zichzelf focust, dreigt de ware liefde te missen.” “Een relatie moet voor velen een aanwijsbare meerwaarde hebben. Een partner moet dan ook perfect zijn. Dankzij het internet zijn de mogelijkheden voor een zoektocht naar die ideale partner nagenoeg onbeperkt geworden. Velen zijn dan ook niet meer in staat om een hechte verbintenis aan te gaan.” Niet iedereen deelt echter de mening van Michael Nast. Sommige psychologen geven toe dat er inderdaad veranderingen kunnen worden opgemerkt, maar leidt dat niet tot isolatie. Grotere keuzemogelijkheden bieden volgens hen vaak ook betere alternatieven.  

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20