België telt 5.000 buitenlandse artsen

In België zijn 5.326 buitenlandse huisartsen of specialisten actief. Dat blijkt uit een studie van de FOD Volksgezondheid. Ze worden aangetrokken door het tekort aan dokters in ons land. Veel van die buitenlandse artsen studeerden in België, maar anderen komen naar hier omdat de werkomstandigheden in eigen land niet optimaal zijn.Het zijn voornamelijk artsen uit onze buurlanden die ervoor kiezen hun beroep in België te beoefenen. Vele Nederlandse studenten geneeskunde zakken naar ons land af vanwege de strenge numerus clausus in eigen land, die slechts een beperkt aantal mensen tot die opleiding toelaat. Daarna registreren ze zich hier. Ook uit Frankrijk komt een grote groep. Hoewel die er minder vaak voor kiezen om in België te studeren, geven ze vaak de voorkeur aan de betere werkomstandigheden in ons land.

Een tweede groep komt uit landen waar dokters door financiële, politieke of andere problemen het moeilijk hebben om een stabiel bestaan uit te bouwen. Het gaat voornamelijk om mensen uit Griekenland en Roemenië maar ook 102 Congolese, 78 Tunesische en 13 Syrische artsen hebben hier een praktijk.

Numerus clausus

De toestroom van buitenlandse dokters doet vragen rijzen over het nut van een numerus clausus in de artsenopleiding. Nu wordt aan het einde van het eerste jaar in de opleiding een verplichte proef georganiseerd om zo het aantal afstuderende artsen te beperken. Buitenlandse dokters, die beschikken over een in België erkend diploma, vergroten de concurrentie voor Belgische studenten geneeskunde die een erkenningsnummer van het RIZIV hopen te bemachtigen. Zonder zo’n RIZIV-nummer kan een arts in België niet werken.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20