België blijft paradijs voor zwartwerk

Over een periode van bijna anderhalf decennium is het probleem van de zwarte economie in België gevoelig afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van wetenschappers aan de Johannes Kepler Universität in Linz.De Oostenrijkse onderzoekers stelden vast dat de zwarte economie in België veertien jaar geleden nog 21,4 procent van het bruto binnenlandse product vertegenwoordigde. Dat aandeel is dit jaar echter ingekrompen tot 15,6 procent.Tegelijkertijd moet volgens de onderzoekers worden opgemerkt dat de zwarte economie in België nog steeds relatief goed gedijt. In het onderzoek laten alleen Griekenland, Italië en Spanje slechtere cijfers optekenen.De waarde van de Belgische zwarte economie moet volgens onderzoeksleider Friedrich Schneider, professor statistiek aan de Johannes Kepler Universität, worden geraamd op een bedrag van 65 miljard euro. De voorbije jaren kon echter een belangrijke inkrimping van die schaduweconomie worden vastgesteld.Volgens fiscaal specialist Michel Maus kunnen voor het fenomeen twee mogelijke verklaringen worden gegeven. In eerste instantie wijst Maus daarbij op de diverse fiscale regularisaties heel wat Belgen hebben aangezet om hun geld van geheime rekening in het buitenland te halen en te repatriëren.Bovendien is er ook de impact van internationale inspanningen om het bankgeheim verder uit te hollen.

Mentaliteit

Ondanks die resultaten moet worden vastgesteld dat de schaduweconomie in België nog altijd relatief prominent aanwezig is. Alleen de Zuid-Europese landen laten volgens Michel Maus nog slechtere cijfers optekenen.In Griekenland vertegenwoordigt de schaduweconomie 21,5 procent van het bruto binnenlandse product. Ook Italië en Spanje laten slechtere scores optekenen dan België. In andere Europese landen krijgt de zwarte economie minder kansen.Volgens Maus wordt in België echter een Scandinavische belastingdruk met een Latijnse belastingmentaliteit gecombineerd. Daardoor krijgt de schaduweconomie meer kansen.“Belgen hebben, in tegenstelling tot de Scandinaven, het gevoel in ruil voor hun hoge belastingen slechts weinig services te krijgen,” merken experts op. “Bovendien vindt de Belgische consument de persoonlijke omzeiling van de fiscale regels geen groot probleem. Daarnaast beseft de Belgische consument dat de pakkans bijzonder klein blijft.””Tenslotte wordt in België nog altijd vaak met cash geld gewerkt. Daardoor wordt het gemakkelijker om allerhande transacties voor de fiscus verborgen te houden.” (mah)