Dankzij herstel obligatie- en aandelenmarkten zagen de Belgen hun vermogen vorig jaar aandikken met ruim 60 miljard euro

De Belgen zagen in 2022 hun vermogen afnemen door onder meer teleurstellende beursresultaten. 2023 was op dat vlak een beter jaar. Zowel de obligatie- als aandelenmarkten veerden op, met een positieve impact op de rijkdom van de Belgen.

In het nieuws: Het netto financieel vermogen van de Belgen is vorig jaar toegenomen met 62,5 miljard tot 1.191,1 miljard euro. Dat blijkt uit cijfers van de Nationale Bank van België (NBB).

  • Daarmee is het vermogensverlies uit 2022 voor een aanzienlijk deel goedgemaakt. Toen zagen de Belgen 94,5 miljard euro in rook opgaan (tegenover 2021).

Details: Het toegenomen vermogen hebben we voornamelijk te danken aan een heropleving van de aandelen- en obligatiemarkten.

  • De gezinnen boekten een meerwaarde van 51,5 miljard euro op hun beleggingen. Vooral spaar- en beleggingsverzekeringen (25 miljard euro), beleggingsfondsen (16 miljard euro) en beursgenoteerde aandelen (5,5 miljard euro) werden meer waard.
  • Voorts werd er ook meer geïnvesteerd. Volgens de cijfers van de NBB zijn de netto-investeringen toegenomen met 19,1 miljard euro.
  • De meerwaarden en nieuwe investeringen deden het financieel vermogen van de Belgen met 70,6 miljard stijgen naar 1.540,1 miljard.

Toegenomen interesse in termijnrekeningen

Opgemerkt: De gegevens van de NBB tonen aan dat er door de stijgende rente een shift was van spaar-en zichtrekeningen naar termijnrekeningen en schuldbewijzen.

  • Er verdween 30,5 miljard euro van de spaarboekjes en 20,4 miljard euro van de zichtrekeningen. Er werd ook minder belegd in verzekeringsproducten. De NBB tekende binnen die categorie een daling op van 6,1 miljard euro. Er werd voor 31 miljard euro geïnvesteerd in termijnrekeningen en 33,3 miljard euro in andere vastrentende effecten.
    • Die opmerkelijke tendens is onder meer het gevolg van het verstrakkende geldbeleid van de Europese Centrale Bank (ECB), waardoor vastrentende activa rendabeler wordt.
    • Daarnaast was er de succesvolle uitgifte van de staatsbon in september. Wie toen intekende, krijgt later dit jaar een rente van 2,81 procent netto. Dat is meer dan wat eender welk spaarboekje op het moment van de uitgifte in het laatje bracht. Het Agentschap van de Schuld kon via die weg uiteindelijk 21,9 miljard euro ophalen, een recordbedrag. Tijdens de uitgifte van de staatsbon hebben enkele banken de rente op de termijnrekeningen tijdelijk opgetrokken, waardoor die producten ook in het oog sprongen van de sparende Belg.

Ook dit nog: De schulden zijn vorig jaar met 7,9 miljard euro gestegen tot 349 miljard euro. De NBB merkt op dat dat voornamelijk het gevolg is van een toename van de hypothecaire kredieten (+ 7,5 miljard euro).


Wil je op de hoogte blijven van alles wat er zich afspeelt in de financiële wereld? Niels Saelens, een journalist met een passie voor financiën, volgt alles op de voet op. Via deze link kan je je inschrijven op zijn dagelijkse nieuwsbrief.


Meer