Belg heeft een vermogen van meer dan 200.000 euro

De Belgische bevolking beschikte eind vorig jaar over een gezamenlijke vermogen van 1.323 miljard euro. Dat betekende een toename met 59 miljard euro tegenover het jaar voordien.

Dat blijkt uit cijfers van de Nationale Bank van België. Opgemerkt wordt dat de groei door een combinatie van factoren wordt gedragen. Daarbij wordt vooral gewezen op de positieve evoluties op de aandelenmarkten en de aanhoudende stijging van de vastgoedprijzen. De gemiddelde Belg kon vorig jaar rekenen op een vermogen van 202.600 euro. Dat betekende een stijging met 3,3 procent tegenover het jaar voordien. Daarmee werd voor de eerste keer in de geschiedenis de grens van 200.000 euro overschreden. Over een periode van tien jaar heeft de gemiddelde Belg zijn vermogen met 35 procent zien toenemen. Dat komt overeen met een stijging van 52.600 euro. Wanneer de impact van de inflatie wordt verrekend, blijft nog een groei van 12 procent over.

Multimiljonairs

Die cijfers worden wel vertekend door de populatie multimiljonairs, want 44 procent van het totale vermogen is eigendom van de 10 procent rijkste gezinnen van het land. Twee op drie huishoudens blijven tegelijkertijd onder het nationale gemiddelde. Het financiële vermogen van de gemiddelde Belgische burger bedroeg eind vorig jaar 116.800 euro. Dat vertegenwoordigde een stijging met 4,1 procent tegenover het jaar voordien. Het volume cash en deposito’s groeide met 3,9 procent tot 34.400 euro, terwijl de portfolio aandelen met 4,8 procent tot 32.800 euro opliep. Beleggingsfondsen en verzekeringen boekten een respectievelijke toename met 4,5 procent tot 16.400 euro en 8,9 procent tot 27.000 euro. Daarnaast was er een bedrag van 1.400 euro aan andere financiële instrumenten. De vastrentende waarden registreerden daarentegen een daling met 18,6 procent tot 4.800 euro. Het onroerend vermogen nam met 2,5 procent toe toe 109.200 euro. Anderzijds kenden ook de schulden – vooral door hypothecaire kredieten – een stijging met 3,5 procent tot 23.400 euro. Daardoor komt het totale vermogen aan een niveau van 202.600 euro. Het gemiddelde Belgische gezin beschikt over een vermogen van 469.000 euro.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20