“Zodra een belegger wat meer ervaring opdoet, riskeert die overmoedig te worden”

Uit een onderzoek van de beleggersonderneming Schroders blijkt dat beleggers het risico lopen overmoedig te worden zodra ze een beetje beleggerservaring hebben opgedaan. “Beleggers met veel of juist geen ervaring schatten hun eigen capaciteiten beter in”, merkt Wim Nagler, sales director Belgium & Luxembourg bij Schroders, op in een interview met onze site.

Elk jaar organiseert Schroders de Global Investor Study. Daarin peilt de beleggersonderneming bij 23.000 particuliere beleggers in 32 landen wereldwijd, waaronder België, naar de beleggersvoorkeuren en -gewoontes. 

Het dunning-krugereffect

Uit die enquête blijkt dat heel wat beleggers ten prooi vallen van het zogenaamde dunning-krugereffect. “Dat is iets wat we zien bij beleggers zodra ze wat ervaring opdoen. Ze overschatten dan hun eigen capaciteiten, waardoor ze soms ongelukkige geldbeslissingen nemen”, verduidelijkt Nagler. “Ze investeren bijvoorbeeld al hun kapitaal in één bepaalde sector omdat ze ervan overtuigd zijn dat die gaat boomen.” 

Ruim de helft van de intermediaire beleggers (58 procent) geeft aan voldoende kennis te hebben. Maar op de vraag wat er over het algemeen gebeurt met de obligatiekoersen wanneer de rente stijgt, dacht 83 procent van die groep dat die ook stijgen, terwijl net het omgekeerde waar is.  

Bij de beleggers die zichzelf als een expert beschouwen, beantwoorde 90 procent van de respondenten die vraag correct. En zoals verwacht gaf 95 procent van de beginnende beleggers een foutief antwoord. “Die twee groepen schatten hun beleggingskennis correct in”, aldus Nagler. “Hoe meer ervaring iemand heeft, hoe voorzichtiger die persoon ook wordt.  Hij gaat meer nadenken over zijn beleggingskeuzes.” Op de site van Schroders kan je met behulp van Invest IQ nagaan wat voor type belegger je bent.

Belangrijke rol weggelegd voor de financiële adviseurs

Volgens de sales director is het belangrijk om als startende of intermediaire belegger je kennis zoveel mogelijk bij te schaven. En daarvoor is een belangrijke rol weggelegd voor de financiële adviseurs. 50 procent van onze landgenoten vertrouwt op hen als ze op zoek zijn naar informatie of advies. 

38 procent van de Belgische particuliere beleggers is van mening dat onderwijsinstellingen een rol moeten spelen bij het bijbrengen van financiële kennis, terwijl 9 procent dat als hun eigen verantwoordelijkheid beschouwt. “Dat laatste cijfer springt toch wel in het oog”, zegt Nagler. “Vandaag kunnen beleggers namelijk via uiteenlopende kanalen financiële kennis vergaren.” Ook wordt er minder aangeklopt bij vrienden en familie. Slechts 28 procent doet dat vandaag. De afgelopen jaren schommelde dat cijfer tussen 30 à 40 procent. 

Impact op het klimaat

Voorts denken particuliere beleggers meer en meer na over de impact van hun investeringen op het klimaat. “We zien bijvoorbeeld dat ze bij de selectie van hun fondsen eerst nagaan of ze wel duurzaam genoeg zijn. Pas daarna nemen ze de potentiële rendementen onder de loep. Vroeger was dat omgekeerd”, verduidelijkt de sales director. “Fondsen die een specifieke focus hebben op algemene duurzaamheidsthema’s, zoals bijvoorbeeld CO2-uitstoot, zijn populairder dan fondsen die zich hoofdzakelijk richten op opbrengsten genereren. Rendement blijft uiteraard een belangrijke factor, maar is naar de achtergrond geschoven.”

Naglers merkt daarbij op dat beleggers willen dat de fondsen duidelijk aantonen hoe ze hun steentje bijdragen om een duurzamer leefomgeving te creëren. “Vandaag worden beleggers om de oren geslagen met groene labels van landen en ratingbureaus. Dat terwijl ze nood hebben aan objectieve en gemakkelijk te interpreteren informatie, zoals de ecologische voetafdruk van de onderliggende effecten”, verduidelijkt hij. “Als een fonds veel groene labels heeft, betekent dat overigens niet dat het duurzamer is dan andere fondsen met minder labels. De fondsbeheerders hebben simpelweg aanvragen ingediend bij meerdere instanties.”

De particuliere beleggers hechten dus meer en meer belang aan waarden en normen. Opvallend: dat is een tendens die we voornamelijk zien bij de oudere beleggers. Uit de Global Investor Study blijkt dat vier vijfde (86%) van de particuliere beleggers ouder dan 71 jaar meer geneigd is prioriteit te geven aan de eigen principes. “Dat geeft wellicht aan dat oudere beleggers meer vertrouwen hebben in hun visie”, klinkt het.

(as)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20