Beleggen in chocoladebedrijven: het verkeerde moment? 

De cacaoprijzen schoten de afgelopen maanden omhoog als gevolg van een wereldwijd tekort aan cacao en te weinig investeringen in cacaoplantages. Droogte teisterde de oogsten in West-Afrika, waar ongeveer 80% van de wereldwijde cacaoproductie plaatsvindt. Volgens de Internationale Cacao Organisatie zou het wereldwijde aanbod van cacao in het seizoen 2023/2024 met ongeveer 11% afnemen. Tegelijkertijd kondigde Hershey vorige week haar Q1-resultaten aan, die tegen alle verwachtingen in positief waren. Welk effect hebben de cacaotekorten op chocoladefabrikanten en hun aandelen?

Impact op chocoladefabrikanten

Chocoladebedrijven worden geconfronteerd met stijgende cacaokosten, waardoor veel bedrijven de kosten doorrekenen aan de consument door de productprijzen te verhogen. Fabrikanten zoals Mondelez en Hershey bekijken ook andere manieren om te besparen, bijvoorbeeld door het cacaogehalte in snacks te verlagen en hun promoties te verschuiven naar snoepjes zonder chocolade. Mondelez toont een stijgende trend, wat erop wijst dat beleggers vertrouwen hebben in de stabiliteit en het aanpassingsvermogen van het bedrijf. Verschillende anderen passen ook het principe van shrinkflation toe. Ook Mars reageert actief op de stijgende cacaoprijzen door productgroottes aan te passen en alternatieven voor snoepgoed te onderzoeken. Daar is dus de consument de dupe van.

Het aandeel Hershey heeft een behoorlijke correctie laten zien sinds de piek in mei 2023, met uiteindelijk een daling van 35%. In de toekomst zal het vermogen van Hershey om de groei van de cacaokosten effectief te beheren en het vertrouwen van beleggers te behouden echter van cruciaal belang zijn voor de prestaties van het aandeel in het licht van de aanhoudende marktvolatiliteit. De Q1-resultaten zijn alvast positief: de j-o-j omzet steeg in het eerste kwartaal met 8,9%, vooral dankzij een stijgende vraag van valentijn- en paaschocolade.

Op het eerste zicht leken er geen problemen te zijn bij Barry Callebaut. De Belgische fabrikant verkocht de afgelopen zes maanden net 0,7% meer dan dezelfde periode vorig jaar. Toch maakte het bedrijf recent bekend 500 jobs te willen schrappen in België. Het aandeel heeft bovendien een correctie laten zien op de LSIN en staat meer dan 36% lager voor het jaar. 

Fluctuaties in de sector

Het is niet de eerste keer dat de cacaosector te maken krijgt met periodieke schommelingen. De stijging van de cacaoprijzen tot het hoogste niveau sinds de jaren 1970 trekt parallellen met eerdere historische pieken en crises in de industrie.

Bovendien suggereren historische trends ook dat een bredere marktdynamiek en macro-economische factoren de aandelenprijzen van chocoladefabrikanten beïnvloeden. Tijdens de financiële crisis van 2008, bijvoorbeeld, kregen die te maken met een daling van de vraag omdat consumenten hun discretionaire uitgaven terugschroefden. Dat leidde tot een daling van de aandelenkoersen van chocoladebedrijven, waardoor de problemen in verband met de hoge cacaoprijzen nog erger werden. Tegelijkertijd vestigden ze, zowel toen als vandaag, zo ook de aandacht op de uitdagingen van chocoladefabrikanten.

Daarom blijft voor beleggers vooral een langetermijnstrategie cruciaal. Beleggers in aandelen van chocoladeproducenten kijken vaak naar de lange termijn en houden rekening met factoren zoals merksterkte, innovatie, wereldwijde markttrends en duurzaamheid van de toeleveringsketen. Bovendien zijn het bedrijven die ook nog heel wat andere producten hebben, zoals zoute snacks. Schommelingen op korte termijn door seizoensgebonden vraag kunnen de investeringsplannen of vooruitzichten van deze bedrijven niet significant veranderen.

De rol van investeerders

Verder is het net de speculatie van investeerders zelf die een belangrijke rol speelt in de prijsstijgingen van cacao. Droge weersomstandigheden in West-Afrika hebben de beperkingen aan de aanbodzijde verergerd, wat tot snelle prijsstijgingen heeft geleid. Bovendien is de deelname van niet-commerciële investeerders aan de cacaofutures- en -optiemarkten sterk toegenomen, tot een recordhoogte. Deze toename van speculatieve beleggersactiviteiten, in combinatie met onvoldoende liquiditeit, heeft producenten ertoe aangezet om hedgingmechanismen te zoeken om termijnrisico’s te beperken.

Onze analisten verwachten dat de chocolade-industrie een moeilijke periode tegemoet gaat, vooral voor Hershey. De combinatie van een zwakkere consumentenvraag en stijgende cacaoprijzen biedt zwakke vooruitzichten voor de winstgevendheid van chocoladebedrijven tussen 2024 en 2025. Desondanks zijn er aanwijzingen dat de prijzen op middellange termijn kunnen stabiliseren of zelfs licht kunnen dalen. Voorspellingen die wijzen op een mogelijke terugkeer naar een niveau rond de $7000-$6000 wijzen op enig optimisme dat leveringsproblemen zullen worden opgelost of dat de marktdynamiek zal worden gecorrigeerd. Het toekomstige traject van de cacaoprijzen blijft echter onzeker en hangt af van factoren zoals de weersomstandigheden, het evenwicht tussen vraag en aanbod en het beleggerssentiment.

Chocola in je portefeuille?

Gezien de verhoogde onzekerheid rond de cacaomarkt en de aanzienlijke impact daarvan op de winstgevendheid van chocoladeproducenten, wordt beleggers aangeraden een afwachtende en voorzichtige houding aan te nemen. Het is belangrijk om de situatie goed in de gaten te houden en de komende kwartaalrapporten van chocoladeproducenten aandachtig te volgen om weloverwogen investeringsbeslissingen te kunnen nemen. Die zullen waardevolle informatie geven over hoe bedrijven de uitdagingen van de hoge cacaoprijzen aanpakken en over hun strategieën om de impact op hun financiële prestaties te beperken.


De auteur Maxim Manturov is Hoofd Beleggingsadvies bij online broker Freedom24.

Meer