Weinig begrip voor robots die fouten maken

Robot-adviseurs die foutieve informatie verstrekken, krijgen van de klant meestal geen tweede kans. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de University of Wisconsin bij een groep proefpersonen die een taak kregen opgelegd waarin ze geen ervaring hadden, maar waarvoor wel beroep kon worden gedaan op gespecialiseerd advies.

“Uit het onderzoek bleek dat de proefpersonen minder snel opnieuw beroep deden op de robot indien dat automatisch advies hen voordien een verkeerde oplossing had gesuggereerd,” benadrukken de onderzoekers Andrew Prahl en Lyn Van Swol, communicatiewetenschappers aan de University of Wisconsin. “Wanneer werd vastgesteld dat de robot een verkeerd advies had verstrekt, keerden de proefpersonen de machine snel de rug toe en bleek men ook niet meer geneigd te zijn om voor verdere vragen terug te keren. Menselijke adviseurs konden daarentegen op een grotere tolerantie rekenen en werden minder streng gestraft dan de robots.”

Implicaties

“Men kan echter niet beweren dat mensen een groter vertrouwen genieten dan robots,” waarschuwen Prahl en Van Swol. “Er kan slechts een significant verschil worden opgetekend wanneer een ondeugdelijk advies werd ontvangen.” “De resultaten van de studie kunnen belangrijke implicaties hebben, aangezien moet worden vastgesteld dat steeds meer mensen op de werkvloer door computers worden vervangen. Het onderzoek suggereert dat mogelijke efficiëntie-winsten door de automatisering snel ongedaan dreigen te worden gemaakt indien de robots op fouten worden betrapt.” “Mogelijk kan het vertrouwen in de robots door die fouten worden aangetast en zou eventueel kunnen worden beslist de technologie aan de kant te schuiven.” (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20