Amerikaanse economie draait op volle toeren

De economie in de Verenigde Staten groeide in het derde kwartaal sterker dan economen hadden geanticipeerd. Met een jaarlijkse groei van 4,9 procent, kende Amerika de snelste kwartaalgroei in bijna twee jaar.

Why it matters: Om de inflatie in toom te houden, trok de Federal Reserve (Fed), de Amerikaanse centrale bank, de rente op tot een bandbreedte van 5,25 tot 5,5 procent. Daarmee wordt kapitaal lenen een pak duurder. Zo moet de vraag naar kredieten afnemen, wat op zijn beurt de economie moet afremmen. Nu blijkt die toch groei toch sterker dan gedacht.

In het nieuws: Economische groei in de Verenigde Staten.

De voorlopige cijfers van het Bureau of Economic Analysis

 • In het derde kwartaal van dit jaar groeide de Amerikaanse economie volgens de voorlopige cijfers met 4,9 procent op jaarbasis. Economen rekenden gemiddeld op een groei van 4,3 procent.
 • Er wordt gekeken naar de sterker dan verwachte consumentenuitgaven, als de onderliggende kracht van de groei. 
 • Ter vergelijking: vorig kwartaal bedroeg de groei slechts 2,1 procent. 

Studieleningen

 • Eric Winograd, directeur ontwikkelde markten bij Alliance Bernstein, verklaart de cijfers aan de Financial Times. “Het onderliggende verhaal is dat van een veerkrachtige consument, ondersteund door een sterke arbeidsmarkt. Zolang de consument sterk blijft, zal de economie als geheel dat ook blijven.”
 • De consumentenuitgaven stegen met 4 procent, terwijl dat vorig kwartaal slechts 0,8 procent was.
 • Tom Simons, econoom bij Jefferies, plaatst een verdere stijging van deze groei wel al onder voorbehoud. Sinds het schooljaar herbegonnen is, moeten Amerikaanse studenten hun studielening weer aflossen. Amerikaans president Joe Biden kon dit voor drie jaar op pauze zetten (aan een intrestvoet van 0 procent), maar daar komt nu een einde aan. Heel wat studenten zullen dus kapitaal – die anders geconsumeerd zou worden – terug moeten afbetalen.

Vergadering

 • Volgende week komen de bestuursleden van de Fed terug bijeen om het over de rente te hebben. Ondanks de sterke economische groei wordt verwacht dat die niet verder omhoog zal gaan.
  • Er werd al een paar keer aangestuurd dat de Fed de rente niet meer zou optrekken, maar “voor een langere tijd hoog zou houden”. 
  • Bovendien zullen de beleidsmakers moeten beoordelen wat het effect van de vorige beslissingen precies was. De vorige renteverhogingen resulteerden in een verkoopgolf van langetermijnobligaties

Let wel: Dit gaat om voorlopige cijfers. Op het einde van volgende maand wordt het cijfer nog eens herzien. In december krijgen we het definitieve resultaat. 

Meer