Is Steve Bannon nu plots de gevaarlijkste man voor Trump?

Steve Bannon, de voormalige campagneleider en strategisch adviseur van de Amerikaanse president Donald Trump, is door speciaal-aanklager Robert Mueller gedagvaard om getuigenis af te leggen voor een Grand Jury.

Bannon was eerder deze week ondervraagd door de inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden, maar weigerde daar  op de meeste vragen te antwoorden op basis van het “presidentieel prerogatief”. Dat laat de president en sommige regeringsverantwoordelijken toe om bepaalde informatie niet te delen met het Congres of het gerecht, al zijn er twijfels over Bannons bevoegdheid om daar beroep op te doen.

Wel zou Trumps voormalige strategisch adviseur voor de inlichtingencommissie hebben toegegeven gesprekken te hebben gevoerd over de beruchte meeting van Donald Jr. met een Russische afvaardiging in de Trump Tower in juni 2016. Die gesprekken voerde hij met Reince Priebus, Sean Spicer en Mark Corallo, een woordvoerder van de president.

Die meeting – en de misleidende verklaring eromtrent die later op Air Force One werd opgesteld – is ondertussen een van de belangrijkste pijlers van het ganse Ruslandonderzoek geworden. Zowel voor het Huis Van Afgevaardigden als voor Mueller is die vergadering nog zowat het enige wat aanleunt tegen een mogelijke samenwerking (collusion) tussen de campagne en het Kremlin.

Bannon wil alles vertellen aan speciaal-aanklager Robert Mueller

Bannon weigerde dus de meeste vragen van de inlichtingen commissie te beantwoorden, maar zou al hebben gezegd tegenover Mueller alles te willen opklaren.

Dat betekent dat zijn voormalige campagneleider voor Trump nu plots de meest gevaarlijke man wordt. Nadat Bannon in het boek ‘Fire and Fury’ vernietigende uitspraken had gedaan over Jared Kushner (witwassen van geld) en Don Jr. (verraad), haastte president Trump zich om Bannon volledig in de marge van het Witte Huis en de GOP te parkeren. De ondertussen ook ex-baas van de rechtse publicatie Breitbart heeft ondertussen alle bruggen met Trump en diens ‘inner circle’ opgeblazen.

Bannon weet veel, zag veel en zou nu bereid zijn Mueller alles te vertellen.

Meer