Autofinanciering zonder voorschot

Op het ogenblik dat je je droomauto eindelijk hebt gevonden, wil je deze uiteraard zo snel mogelijk op je oprit hebben staan. De snelste manier om de koop rond te krijgen, is echter door een contante betaling te doen en de wagen direct op je naam te laten zetten. Helaas beschikt niet iedere potentiële autokoper over voldoende eigen middelen om de aankoop op deze manier af te handelen. Voor hen geldt vaak dat ze een bepaald bedrag moeten gaan lenen om de autofinanciering mee te kunnen regelen. Aan het afsluiten van een autolening kunnen echter per aanbieder verschillende voorwaarden kleven, zoals het betalen van een voorschot aan de autoverkoper om zo de leensom naar beneden bij te kunnen stellen.

Autofinanciering met of zonder voorschot?

Een lening aangaan waar je de financiering van een wagen mee kunt regelen, kan in bepaalde gevallen betekenen dat je eerst een deel van de aankoopprijs als voorschot zelf dient te betalen voordat je in aanmerking kunt komen voor de resterende leensom. De reden voor het betalen van dit voorschot is dat je op die manier de lening wat kleiner kunt maken waardoor:

 • de looptijd minder lang zal zijn met als gevolg dat je minder lang gebukt gaat onder de financiële druk van de lening en de uiteindelijke leenkosten een stuk lager uit zullen vallen.
 • de maandelijkse aflossingstermijnen verlaagd kunnen worden, en je dus minder financieel belast zult worden door de lening.

Ondanks deze voordelen heeft het afsluiten van een lening voor de financiering van een auto met voorschot ook een duidelijk nadeel, te weten: je dient wel over voldoende eigen geld te beschikken om dit bedrag ook daadwerkelijk te kunnen voldoen. Hoewel de uiteindelijk leenkosten in dit geval wel wat lager uit zullen vallen, kan het echter ook gebeuren dat je de nodige spaarrente, en eventueel een getrouwheidspremie, misloopt als je geld opneemt van een spaarrekening.

Tip: hoeveel kan jij uitsparen met een kilometerverzekering?

AanbiederGratis adviesBereken je winst (tip!)
Tip: bespaar tot 50% op je autoverzekering.Bereken nu hoeveel jij kan besparen.Berekenen
Tip: Geniet van 2 maanden gratis autoverzekering bij DVV.Berekenen
Tip: krijg 2 maanden gratis omnium voor je geëlektrificeerde wagen.Simuleer

Wanneer je echter een autofinanciering wilt regelen, dan zul je rekening moeten houden met een hogere leensom en automatisch ook vaak hogere totale leenkosten. In bepaalde gevallen zal dit tevens betekenen dat je elke maand een hogere aflossingstermijn dient te voldoen en dat de rentevergoeding hoger uit zal vallen. Je leent namelijk meer geld, dan je zou doen op het moment dat er wel een voorschot zou zijn betaald. Een autolening zonder voorschot zal dan ook meestal een grotere druk uitoefenen op je maandelijks te besteden budget en ook de tijd dat je aan bepaalde financiële verplichtingen vast zult zitten, zal doorgaans langer zijn.

Voordat je besluit om een lening af te gaan sluiten voor de financiering van een auto, maar geen voorschot wilt gaan betalen, dan is het zaak om goed na te gaan wat de gevolgen zullen voor je financiën en of je terugbetalingscapaciteit door deze manier van geld lenen niet in het geding komt. Zodra je ook maar enige twijfel hebt over de mogelijkheid om een dergelijke lening probleemloos af te lossen, dan doe je er verstandig aan om meteen af te zien van het afsluiten ervan. Alleen zo kun je namelijk voorkomen dat je achteraf te maken zult krijgen met financiële miserie.

Rentevergoeding bij een autofinanciering met voorschot

Doordat je, door een voorschot te betalen, een kleinere lening aan kunt gaan, kan het eveneens gebeuren dat je wat minder rentevergoeding hoeft te betalen over de totale leensom. Dit kan echter van kredietverstrekker tot kredietverstrekker, en zelfs van leenvorm tot leenvorm sterk uiteenlopen. Voordat je een autofinanciering definitief gaat regelen, is het dan ook absoluut aan te raden om bij meerdere kredietverstrekkers offertes aan te vragen, bij voorkeur van verschillende leenvormen. Aan de hand van de verkregen informatie kun je dan immers aan de slag en door middel van het maken van een vergelijking de meest gunstige autofinanciering vinden bij je persoonlijke- en financiële situatie.

Niet het gehele aankoopbedrag sparen

Een van de belangrijkste redenen waarom veel mensen kiezen voor een autofinanciering met voorschot is dat ze dan niet het gehele aankoopbedrag van de auto bij elkaar hoeven te brengen. Ze dienen er namelijk alleen voor te zorgen dat ze voldoende geld in hun bezit hebben om het voorschot te kunnen voldoen en later de maandelijkse aflossingstermijnen van lening te kunnen voldoen (uiteraard vermeerderd met de rentevergoeding die de kredietverstrekker door zal berekenen over de nog openstaande schuld).

In de praktijk betekent dit vaak dat je veel eerder een auto kunt gaan kopen. Een deel van de aankoop financier je immers met geld dat je opzij hebt gelegd, terwijl de rest door middel van de autolening kan worden betaald. Natuurlijk zul je altijd van tevoren goed na dienen te gaan of je wel in staat zult zijn, en in de toekomst ook zult blijven, om de lening probleemloos en dus volgens afspraak helemaal af te lossen. Wanneer je aan je terugbetalingscapaciteit twijfelt, dan is het zelfs bij een autofinanciering met voorschot beter om direct en resoluut van deze lening af te zien. De kans dat je jezelf in de financiële problemen brengt, is dan immers erg groot.

Wanneer een autofinanciering met voorschot aanvragen?

Eigenlijk zouden de meeste potentiële autokopers wel een autofinanciering aan willen vragen op het ogenblik dat ze hun droomwagen in het vizier hebben gekregen. Toch ligt deze optie niet voor iedereen direct binnen handbereik, of is totaal niet interessant, waardoor er naar andere mogelijkheden of constructies gezocht dient te worden om de financiering alsnog in kannen en kruiken te kunnen krijgen. Om een dergelijk financieringsmethode toe te kunnen passen, is het dan ook zaak om aan een aantal voorwaarden te voldoen, zoals onder andere:

 • een vast inkomen hebben waarmee de maandelijkse aflossingtermijnen betaald kunnen worden,
 • eigen vermogen, zoals spaargeld, om het voorschot mee te kunnen betalen,
 • een gunstige terugbetalingscapaciteit zodat de kans op het ontstaan van financiële problemen in de toekomst tot een minimum kan worden beperkt,
 • geen negatieve registratie bij de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP) op je naam hebben staan. Met andere woorden geen vermelding op de beruchte zwarte lijst hebben.

Gebruik spaargeld voor een autofinanciering

Indien je ervoor kiest om de aanschaf van een auto te financieren met behulp van een lening waarbij je een bepaald voorschot betaalt, dan kleven daar een aantal haken en ogen aan, zoals:

 • je zult waarschijnlijk je spaargeld aan moeten spreken waardoor je vaak niet alleen de vergoeding van een bepaalde spaarrente misloopt, maar ook je getrouwheidspremie in de regel kwijtspeelt.
 • Je hebt minder, of zelfs helemaal geen, reserves meer achter de hand voor eventuele onvoorziene kosten. Wanneer deze kosten zich aandienen, zul je dan ook een andere oplossing moeten vinden om deze te betalen, bijvoorbeeld een andere lening aangaan.

Hoeveel geld kun je lenen zonder voorschot?

Als je een auto wilt financieren door middel van een lening, dan is het natuurlijk van essentieel belang om vooraf te weten hoe hoog het bedrag zal zijn dat een kredietverstrekker je wil lenen. Indien je besluit om zelf geen voorschot te betalen, zul je echter een hogere lening aan moeten vragen wardoor de kans op afwijzing toeneemt. Een kredietverstrekker zal immers meer terughoudend zijn als de leensom toeneemt. De reden voor deze terughoudendheid is te verklaren door het feit dat er altijd een zeker financieel risico is verbonden aan het uitlenen van vermogen. Iemand die geld leent, kan namelijk (om welke reden dan ook) op een bepaald moment niet meer in staat zijn om het geleende geld (deels of zelfs helemaal) niet meer terug te betalen. Voor een kredietverstrekker betekent dit dat er een deel van diens vermogen is verdwenen.

Hoeveel geld je bij een bepaalde kredietverstrekker kunt lenen, zal van geval tot geval sterk uiteen kunnen lopen en ondermeer afhangen van:

 • de hoogte van de gevraagde leensom,
 • de gewenste looptijd van de lening,
 • de hoogte van de maandelijkse aflossingstermijnen,
 • de leeftijd van de aanvrager,
 • de gezinssituatie van de aanvrager,
 • het leendoel,
 • de hoogte van het vaste inkomen van de aanvrager van de lening,
 • eventueel andere openstaande schulden,
 • eventuele betalingsproblemen of zelfs wanbetalingpraktijken in het verleden,
 • andere vaste lasten waar de aanvrager mee te maken heeft,
 • de terugbetalingscapaciteit.

Wanneer je een aanvraag voor een lening in hebt gediend, bijvoorbeeld omdat je met het geleende geld een wagen wilt gaan financieren, dan zal elke kredietverstrekker een zogenaamde aanvraagprocedure in gang zetten en alle verstrekte gegevens nauwkeurig bekijken en controleren. Voor de verstrekking van leningen vanaf 1000 euro (of leningen met een looptijd van minimaal 3 maanden) dient er zelfs een wettelijk verplichte toetsing gedaan te worden bij het CKP. Hier gaat niet alleen behoorlijk wat tijd mee verloren, maar ook zal deze procedure de kans op afwijzing een stuk groter maken. Zodra een kredietverstrekker namelijk het vermoeden krijgt dat je niet in staat bent om een bepaalde lening zonder problemen terug te betalen, dan zal je aanvraag resoluut worden afgewezen. Omdat de gehanteerde voorwaarden voor het verstrekken van een autolening bij het gros van de aanbieders sterke overeenkomsten vertoont, heeft het in de regel weinig of geen zin om een soortgelijke aanvraag bij een andere kredietverstrekker in te dienen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20