BMW-baas: ‘Auto-industrie zal volgende 5 jaar meer veranderen dan voorbije 100 jaar’

De autosector zal het volgende halve decennium meer veranderingen doormaken dan tijdens de voorbije honderd jaar het geval is geweest. Dat heeft Ian Robertson, verkoopdirecteur van de Duitse autoconstructeur BMW, gezegd.

Hij merkt op dat de autoconstructeurs de volgende jaren heel wat nieuwe technologieën en materialen zullen introduceren, waardoor de sector quasi fundamenteel een ander karakter zal krijgen. “De autosector – met een omvang 2 biljoen dollar de meest kapitaalintensieve industrie van de wereld – maakt een gigantische verschuiving door,” betoogt Robertson (60) tegenover de Britse krant The Times. Hij wijst daarbij onder meer op de introductie van de elektrische wagen, die tot andere constructie-methodes zal leiden en daardoor bepaalde afdelingen van de fabriek ingrijpend zal veranderen of zal doen doen verdwijnen. “Door het verdwijnen van de brandstoftanks zal ook het ontwerp van de auto’s anders kunnen worden aangepakt,” benadrukt Robertson. “Bovendien zal bij de bouw steeds meer op composietmaterialen beroep worden gedaan.”

Disruptief

“Al deze veranderingen betekenen tevens dat een aantal nieuwe partijen in de autoproductie hun opwachting zullen maken,” zegt de BMW-topman. “De toegangsdrempels tot de industrie, die in de loop van de voorbije decennia steeds hoger zijn geworden, zijn immers veranderd.” “Dat kan voor innoverende en disruptieve ondernemingen bijzonder aantrekkelijk zijn. Door de lagere kapitaalvereisten kunnen deze partijen zich gemakkelijker een toegang tot de automarkt verschaffen. Sommige nieuwkomers zullen veel geld verliezen en mislukken, maar een aantal andere partijen zullen ongetwijfeld in hun doelstellingen lukken.” Ook de brandstofmotoren zullen volgens Robertson de volgende periode nog verdere evoluties kennen. “Er wordt veel gesproken over een verbod op brandstofmotoren tegen het einde van de jaren dertig,” zegt hij. “De volgende periode zullen die motoren echter nog gevoelige verbeteringen laten registreren, waarbij het verbruik en de uitstoot steeds verder verminderd zullen kunnen worden. Op een bepaald ogenblik zal echter een absolute piek in de prestaties worden bereikt.” “Tegelijkertijd zal de elektrische motor steeds meer verfijnd worden. Er zal een tijdstip komen waar de twee technologieën in balans zullen zijn. Dat niveau is nog niet bereikt, maar zal in de loop van de volgende tien jaar gegarandeerd komen.” (mah)

Meer