38.000 asielzoekers moeten Israël voor einde maart verlaten

Israël wil snel een oplossing voor de populatie Afrikaanse migranten die zich illegaal in het land hebben gevestigd. Gemeld werd dat elke illegale immigrant een premie ter waarde van 3.500 dollar krijgt aangeboden om het land te verlaten.Tevens wordt een gratis vliegtuigticket voorzien voor een terugreis naar hun thuisland of een derde bestemming. Illegale migranten die eind maart nog op Israëlisch grondgebied worden aangetroffen, zullen volgens de autoriteiten echter worden opgepakt en opgesloten.Op dit ogenblik zouden in Israël ongeveer 38.000 Afrikaanse migranten leven. Israëlisch premier Benjamin Netanyahu wijst naar de bouw van de fysieke barrière die vier jaar geleden op de grens met Egypte werd afgerond. Daardoor zou de stroom illegale inwijkelingen uit Afrika grotendeels zijn opgedroogd.Eerder hadden volgens cijfers van de regering ongeveer 60.000 Afrikaanse migranten in Israël een toevlucht gezocht. De meeste vluchtelingen zijn afkomstig uit Eritrea en Soedan. Het merendeel zegt in eigen land zowel oorlog en vervolging als economische rampspoed te hebben willen ontvluchten. Israël beschouwt de vluchtelingen echter als economische migranten.

Veiligheid

Netanyahu benadrukte dat Israël tot nu toe al ongeveer twintigduizend illegale immigranten heeft uitgewezen, maar die operatie nu helemaal wil afronden. Het persbureau Reuters merkt op dat vele betrokkenen gedurende verscheidene jaren in Israël hebben geleefd. Bovendien hebben die migranten vaak banen ingevuld die de lokale bevolking weigert uit te voeren.Vele vluchtelingen hebben een asielaanvraag ingediend. Tot nu zou echter slechts 1 procent van de dossiers een positieve reactie hebben gekregen. Er is bovendien nog een bijzonder lange wachtlijst van asielaanvragen.Rechtengroepen beschuldigen Israël ervan de asielprocedures bewust te vertragen. Ook zouden legitieme asielaanvragen worden afgewezen. Op dit ogenblik zouden in gesloten opvangcentra ongeveer veertienhonderd vluchtelingen verblijven.Netanyahu noemt de aanwezigheid van de migranten echter een bedreiging voor het sociale weefsel en het joodse karakter van de Israëlische staat. Een aantal ministers uit zijn kabinet beschreven de vluchtelingen bovendien als een kanker.Illegalen die niet naar hun land van herkomst kunnen of willen terugkeren, zouden worden teruggebracht naar landen met een bedenkelijke reputatie, zoals Rwanda of Oeganda. Het initiatief van de Israëlische regering wordt door diverse organisaties als mensenhandel en mensensmokkel veroordeeld.Netanyahu zegt echter dat de grote aanwezigheid van Afrikaanse migranten in de armere buurten van Tel Aviv bij de lokale residenten een gevoel van onveiligheid creëert. “Met de nieuwe maatregel houdt de regering zijn belofte om kalmte en een gevoel van recht en orde terug te brengen,” aldus de Israëlische premier. (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20