Apocalyptische smog maakt van Delhi een gaskamer

Het gemeentebestuur van de Indiase metropool New Delhi heeft zware maatregelen moeten doorvoeren om de gevolgen van de zware smog te kunnen inperken. De luchtkwaliteit van de stad bleek immers de veiligheidsgrenzen ver overschreden te hebben. Metingen hadden uitgewezen dat de aanwezigheid van microscopische stofdeeltjes in de lucht boven de Indiase hoofdstad was opgelopen tot 969 eenheden per kubieke meter. Normen van de World Health Organization (WHO) hanteren 25 eenheden als absolute veiligheidsgrens. Deze stofdeeltjes – met een diameter van amper 2,5 micrometer – kunnen zich diep in de longen vastzetten. Uiteindelijk kan dat ernstige gezondheidsproblemen tot gevolg hebben. Om de luchtkwaliteit te verbeteren besliste de overheid dat alle vrachtwagens tijdelijk de toegang tot de stad zouden worden ontzegd. Ook alle burgerlijke bouwwerken werden tijdelijk stopgezet. Zelfs de scholen werden gesloten. Aanzet voor de maatregel was de aanhoudende smog, die de stad al verscheidene dagen onder een verstikkende mist had gedompeld. De problemen leidden ook tot een beperking van de zichtbaarheid, waardoor het verkeer werd bemoeilijkt en ook de luchtvaart zwaar werd gehinderd. Activiteiten in open lucht bleken nog nauwelijks mogelijk. Vele bewoners van de stad durfden alleen nog met een masker de straat op.

Bekend probleem

Volgens het Indiase ministerie van leefmilieu lag het probleem vooral bij een gebrek aan wind en een veranderde vochtigheidsgraad. De overheid werd ervan beticht te laat op de problemen te hebben gereageerd. De verkoop van luchtfilters heeft in New Delhi de voorbije periode een sterke verkoop laten optekenen. Luchtvervuiling is voor de Indiase hoofdstad dan ook geen nieuw fenomeen. Elke winter opnieuw worden gevaarlijke niveaus van pollutie geregistreerd. Drie jaar geleden werd Delhi de meest vervuilde stad van de wereld genoemd. Andere Indiase agglomeraties hebben de de hoofdstad inmiddels voorbijgestoken. Alleen daardoor staat Delhi nu nog slechts op een veertiende plaats. Arvind Kejriwal, premier van Delhi, noemt de stad zelfs een gaskamer. Hij wijst er echter op dat vooral getracht moet worden een oplossing te vinden voor de verbranding van oogsten in de aanpalende Indiase staten. Daar zouden immers de akkers massaal worden afgebrand om het terrein klaar te maken voor nieuwe planten.

Pragmatisch

Er wordt aan toegevoegd dat Delhi evenmin voordeel kan halen uit een verfrissende bries, zoals het geval is in kuststeden zoals Mumbai en Chennai. Daarnaast moet ook rekening worden gehouden met de uitstoot van de eigen industrie en het lokale autoverkeer. Door een gebrekkig openbaar vervoer, moet een groot deel van de lokale arbeidsbevolking de eigen wagen of een ander vervoermiddel gebruiken om elke dag in Delhi te gaan werken. Om het probleem aan te pakken heeft de overheid eerder al beslist energiecentrales op fossiele brandstoffen stil te leggen en het gebruik van vervuilende kachels te verbieden. Dat geldt ook voor generatoren voor de particuliere opwekking van elektriciteit. Tijdens het feest van Diwali werd tevens het afsteken van vuurwerk verboden. Er zou volgens criciti echter nog meer moeten worden gedaan om het probleem te bestrijden. Van de bevolking zou echter te weinig druk uitgaan om de situatie te verbeteren. Opgemerkt wordt dat het merendeel van de lokale bevolking vaak immers met eigen middelen een oplossing voor het probleem probeert te vinden. (mah)