Amerikaans leger ziet klimaatverandering als een existentiële bedreiging

In de Verenigde Staten heeft het leger zijn eerste klimaatstrategie naar buiten gebracht. Deze nieuwe benadering moet helpen om legerbasissen beter te beschermen tegen schade door de opwarming van de aarde. Bovendien moet de nieuwe planning de paraatheid van het militaire apparaat versterken door soldaten te trainen in de omgang met een wereld waarin meer dodelijke hittegolven, droogtes en overstromingen dreigen.

Onder meer vraagt de strategie dat het Amerikaanse leger tegen het einde van dit decennium de uitstoot van broeikasgassen, vergeleken met het niveau van zeventien jaar geleden, zou halveren. Tegen het midden van deze eeuw moet het Amerikaanse leger klimaatneutraal zijn, in lijn met de bredere doelstellingen die Amerikaans president Joe Biden voor zijn land heeft gesteld.

Conflicten rond schaarste hulpbronnen

“We worden in ons werk met allerlei soorten bedreigingen geconfronteerd, maar weinig problemen hebben een existentieel karakter”, geeft Christine Wormuth, staatssecretaris voor het Amerikaanse leger, aan. “Bij de klimaatcrisis is dat echter duidelijk wel het geval. De klimaatverandering maakt de wereld onveiliger. Er moet dan ook worden ingegrepen.”

Kort nadat Joe Biden als president van de Verenigde Staten werd geïnstalleerd, kondigde Lloyd Austin, Amerikaans minister van Defensie, aan dat het risico van klimaatverandering in de militaire strategie zou worden opgenomen.

Het beleid van Joe Biden terzake betekende een duidelijke koerswijziging tegenover de politiek van zijn voorganger Donald Trump, die twijfelde aan de menselijke origine van de klimaatverandering en vaak boos reageerde op rapporten van het leger en de inlichtingendiensten waarin werd aangebracht dat de klimaatverandering nationale veiligheidsrisico’s kon veroorzaken.

Experts bij het Amerikaanse leger en de inlichtingendiensten van het land hadden het voorbije decennium nochtans al aangegeven dat de klimaatverandering aan een aantal potentiële veiligheidsproblemen moest worden gelinkt.

Onder meer werd daarbij gewezen op schade aan de wereldwijde Amerikaanse militaire basissen, een toenemende internationale concurrentie rond natuurlijke hulpbronnen en het risico op gewapend geweld op locaties waar onder meer door migratie demografische conflicten zouden kunnen ontstaan. 

Overstromingen en orkanen

Waarnemers wijzen erop dat een aantal Amerikaanse militaire basissen – waaronder Offutt Air Force Base in Nebraska en Tyndall Air Force Base in Florida – de voorbije jaren door zware overstromingen en orkanen al miljarden dollar schade hebben geleden.

“Bovendien hebben de hoge temperaturen op legerbasissen in Texas en andere zuidelijke Amerikaanse staten ook de training van rekruten gevaarlijker gemaakt”, wordt er opgemerkt.

In de nieuwe strategie wordt het leger opgeroepen de uitstoot van gebouwen te verminderen. Bovendien wordt gevraagd om tegen het midden van volgend decennium in de ondersteunende diensten op een volledig elektrisch wagenpark over te schakelen.

Tegen datzelfde ogenblik wordt ook aangestuurd op de ontwikkeling van een elektrisch microgrid, een onafhankelijk energiesysteem dat veel energiebronnen – waaronder hernieuwbare alternatieven – kan gebruiken.

Momenteel heeft het Amerikaanse leger al 950 projecten voor hernieuwbare energie in aanbouw of voorbereiding. Onder meer is er in Fort Knox (Kentucky) een zonnekrachtcentrale met een vermogen van 2,1 megawatt voorzien. Daarnaast zijn er de volgende twee jaar ook nog vijfentwintig projecten met een microgrid gepland.

Tenslotte wordt gevraagd dat uiterlijk over zes jaar onderwerpen rond klimaatverandering in de opleidingen van kaders en manschappen zouden worden opgenomen. Tevens wordt gevraagd om over twee jaar te starten met de publicatie van rapporten over ervaringen met de klimaatverandering.

(fjc)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20