Ambassade of niet, Jeruzalem is failliet

Jeruzalem stelt de Israëlische regering voor belangrijke problemen. De stad creëert niet alleen internationale polemieken, maar zorgt ook in de binnenlandse politiek voor polemieken.

Jeruzalem wordt immers met zware financiële en demografische problemen geconfronteerd en moet door de nationale overheid voor een faillissement worden behoed. Jeruzalem moet de hoofdstad van Israël blijven. Daaraan kan onmogelijk worden getornd. Dat heeft de Israëlische premier Benjamin Netanyahu recent nog op het World Economic Forum (WEF) benadrukt. Hij waarschuwde dat in geen enkele vredesonderhandeling het statuut van de stad in vraag zal kunnen worden gesteld. Ook de beslissing van de Verenigde Staten om zijn Israëlische ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem over te hevelen, heeft voor grote controverses gezorgd. De stad weegt echter ook bijzonder zwaar op het binnenlandse beleid en de nationale budgetten. De voorbije vier jaar heeft de Israëlische regering de financiële steun aan Jeruzalem al moeten verdrievoudigen.

Stadsfinanciën

Dit jaar zou de stad op een budget van 800 miljoen shekel (233 miljoen dollar) ontvangen. Nir Barkat, burgemeester van Jeruzalem, vraagt echter 1 miljard shekel. Er zijn volgens Barkat immers zware financiële inspanningen nodig om de problemen van de stad op te lossen. Barkat is inmiddels negen jaar burgemeester van Jeruzalem, maar wordt met toenemende kritiek geconfronteerd. Onder meer wordt opgemerkt dat de burgemeester niet in staat is geweest om de stadsfinanciën te saneren. Er wordt echter ook opgemerkt dat niet altijd met een beschuldigende vinger naar het stadsbestuur mag worden gewezen. Er is immers sprake van een aantal structurele problemen. “De fiscale heffingen in Jeruzalem zijn de voorbije zes jaar niet gestegen,” aldus het magazine The Economist. “Een groot gedeelte van de bevolking van de stad bestaat uit Palestijnen en ultra-orthodoxe joden.” “De Palestijnen wonen in afgeleefde wijken in het oosten van de stad. Deze buurten worden door een hoge werkloosheid gekenmerkt. Maar ook een groot deel van ultra-orthodoxe bevolking, die zich vaak op de studie van de Torah toelegt, is werkloos en leeft van uitkeringen.”

Armoede

In beide bevolkingsgroepen, die ongeveer twee derde van de volledige populatie van Jeruzalem vertegenwoordigen, wordt een hoge armoede opgetekend. Ramingen van het Jerusalem Institute for Policy Research geven aan dat 56 procent van de kinderen in de Israëlische hoofdstad in armoede leeft. Onder de Palestijnse jongeren in Jeruzalem loopt dat cijfer zelfs op tot 86 procent. Nationaal wordt 31 procent van de jongeren met armoede geconfronteerd. Ook andere lokale overheden genieten financiële steun van de regering, maar Jeruzalem krijgt vier keer meer dan het budget op basis van omvang en rijkdom recht zou hebben. De financiële problemen zorgen er echter voor dat het onderhoud van de stad steeds meer te wensen overlaat. Onder meer moet bespaard worden op stadspersoneel. Jeruzalem besteedt aan openbare dienstverlening per inwoner een kwart minder dan andere grote Israëlische steden. Dat kan echter zware gevolgen hebben. Ontslagen hebben onder meer bij de reinigingsdienst tot stakingen geleid, waardoor het vuilnis in de straten van de stad zich geregeld opstapelt. Ook voetpaden kunnen niet meer worden onderhouden. (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20