Alliantie NewB en VDK Bank komt er voorlopig niet: stemming is uitgesteld naar volgend jaar

NewB zal nog niet samengaan met de Gentse spaarbank VDK. De stemming die op zaterdag gepland stond over het samengaan heeft uiteindelijk niet plaatsgevonden, en is opgeschoven naar 14 januari.

“Uit overleg, dat de algemene vergadering voorafging, werd duidelijk dat de stemming niet onder omstandigheden kon plaatsvinden die bevredigend waren voor alle partijen”, aldus NewB in een persbericht. “Aangezien het niet mogelijk was om tot de stemming van de dag over te gaan, wenste Prof. De Wolf (die als mandataris was aangesteld door de Brusselse rechtbank, red.) een consensus tussen de aanwezigen te bereiken. Dit om ervoor te zorgen dat de verdere uitwerking op een zo constructief mogelijke manier kan gebeuren”. 

“Er werd, in deze context, besloten om een werkgroep op te richten bestaande uit coöperanten van de verschillende colleges (middenveldorganisaties, burgers en institutionele beleggers)”, aldus de NewB. “Het doel van de werkgroep is het businessplan in het kader van het partnerschap met VDK Bank grondig te bestuderen, om zo eventuele onduidelijkheden weg te nemen in afwachting van de buitengewone algemene vergadering in januari”.

En ook VDK Bank liet van zich horen: “We hebben begrepen dat de Algemene Vergadering van NewB de beslissing over de samenwerking tussen VDK Bank en NewB heeft uitgesteld tot januari. Zo kan NewB die beslissing combineren met een noodzakelijke statutenwijziging en toewerken naar een volledig consensus binnen NewB”, aldus de bank in een verklaring. 

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20