De Croo profileert zich op abortus: “Vrouwen moeten baas zijn in eigen buik”

De ethische thema’s zoals abortus en euthanasie zijn minder van belang in deze kiescampagne, die vooral rond koopkracht draait. En toch probeert premier Alexander De Croo (Open Vld) abortus aan te stippen als belangrijk campagnepunt. Hij heeft er dan ook een andere visie op dan regeringspartner cd&v.

Opgemerkt: De Croo wil het recht op abortus laten verankeren in de Grondwet en hoopt op nog weinig discussie over het punt.

  • Niet alleen moet het recht op abortus duidelijk in de Grondwet komen, ook kan er volgens De Croo nog weinig discussie komen om de termijn voor het uitvoeren van abortus te verlengen naar 18 weken. Dat was het advies van een expertencommissie, maar werd nog niet finaal afgeklopt. “We moeten vermijden dat we in een soort politieke tapijtenhandel belanden als de experten unaniem zeggen dat achttien weken de juiste periode is”, zo stelt De Croo het duidelijk.
  • In de huidige regering ligt cd&v daarbij genadeloos dwars. “Abortus tot 18 weken of euthanasie bij een voltooid leven? Niet met ons”, zo was kopvrouw Hilde Crevits (cd&v) onlangs nog duidelijk. “We zijn zeker bereid het gesprek te voeren over een uitbreiding naar 14 weken, maar niet naar 18 weken”, legde ze uit.
  • Verschillende kopstukken van andere partijen vinden dat het advies gewoon gevolgd moet worden. Naast De Croo waren ook Freya Van den Bossche (Vooruit) en Franck Vandenbroucke (Vooruit) fel. De allerscherpste repliek kwam echter van Petra De Sutter (Groen): “Wij voelen ons gegijzeld door cd&v. Dit is niet voor herhaling vatbaar in een volgende regeerperiode.”

Wachttijd afschaffen

Genoteerd: De Croo wil meer dan de verlenging tot 18 weken.

  • Maar De Croo wil ook de wachttijd van zes dagen die vrouwen verplicht moeten nemen, afschaffen. “Als een vrouw niet zwanger wenst te zijn en vindt dat ze niet klaar is voor een kind dan is het heel paternalistisch om te zeggen: U moet daar nog eens zes dagen over nadenken.” Hij noemt de wachttijd dan ook “nutteloos”.
  • De Croo hoopt duidelijk abortus weer op de verkiezingsagenda te plaatsen. “Wij vinden dat vrouwen baas moeten zijn in eigen buik. Als een vrouw zegt dat ze niet klaar is voor een kind, moet je dat respecteren. Welke toekomst geef je aan een kind op het moment dat die moeder daar eigenlijk niet klaar voor is?”, liet hij optekenen tegenover Het Nieuwsblad.