Alcohol heeft snelst invloed op sociale karakters

Sociale wezens blijken gevoeliger voor alcohol dan eenzaten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Maryland bij een populatie rivierkreeften.

Uit de studie kan volgens de onderzoekers echter ook worden afgeleid dat geïsoleerde individuen door hun grotere weerstand mogelijk geneigd zouden kunnen zijn om tot de consumptie van grotere hoeveelheden over te gaan. Er wordt aan toegevoegd dat de resultaten van het onderzoek uiteindelijk zouden kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van preventieve maatregelen en therapieën om slachtoffers van alcoholmisbruik te helpen. “De effecten van alcohol kunnen bijzonder onvoorspelbaar zijn,” benadrukt onderzoeksleider Jens Herberholz, professor psychologie aan de University of Maryland. “Sommige mensen worden vriendelijke en aanhankelijk, terwijl anderen met een gelijkaardige consumptie tot brutaal gedrag vervallen.” “Het is dan ook niet gemakkelijk om de gevoeligheid voor alcohol te ontleden. Niet alleen mensen zijn echter gevoelig voor de invloed van overdreven alcohol-consumptie. Ook bij rivierkreeften bleek alcoholintoxicatie tot irrationeel gedrag te leiden.”

Controle

Daarbij kon volgens de wetenschappers echter worden vastgesteld dat dieren met meer sociale contacten door alcoholconsumptie sneller tekenen van dronkenschap vertoonden dan soortgenoten die een meer geïsoleerd leven hadden gekend. “Geïntoxiceerde dieren toonden onder meer een grotere neiging tot achterwaartse salto’s,” verduidelijkt professor Herberholz. “Er werd daarbij vastgesteld dat de alcohol ervoor zorgt dat in het lichaam minder zware elektrische signalen moeten worden gegeven om een salto te laten uitvoeren.” “Exemplaren die uit een sociale omgeving afkomstig waren, hadden voor de salto’s echter nog minder zware signalen nodig dan soortgenoten die de week voordien geïsoleerd waren gebleven.” Uit die vaststellingen kan volgens Herberholz een duidelijke sociale impact op de gevoeligheid voor alcohol worden afgeleid. “Vermoed kan worden dat de alcohol bij sociale dieren sneller een impact heeft op de processen die verantwoordelijk is voor de controle op het gedrag,” suggereert de wetenschapper. (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20