Alaska wordt één grote vuilnisbelt

De Amerikaanse staat Alaska dreigt met een gigantisch afvalprobleem te worden geconfronteerd. De situatie is op dit ogenblik al bijzonder schrijnend, maar blijkt het volgende decennium onhoudbaar te zullen worden.Dat zegt het magazine The Economist op basis van getuigenissen van lokale gemeentebesturen, die naar eigen zeggen alleen met de financiële hulp van het Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA) het afvalprobleem enigszins in de hand kunnen houden, maar die ondersteuning wordt eind dit decennium stopgezet.Op dat ogenblik zal volgens de plaatselijke autoriteiten van een beheer en verwerking van afval helemaal geen sprake meer kunnen zijn.Opgemerkt wordt dat Alaska veel afgelegen dorpen – die vaak alleen met de boot of het vliegtuig kunnen worden bereikt – telt. “Deze gemeenschappen hebben ook niet de mogelijkheden om een efficiënte afvalverwerking te organiseren,” aldus The Economist.“Afval komt er meestal terecht op open vuilnisbelten, die niet worden beheerd en gecontroleerd. Daardoor kunnen vervuilende en giftige producten, zoals chemische stoffen uit elektronische producten, in de natuur terecht komen en de bodem en rivieren contamineren.”

Gespecialiseerde diensten

Verbranding blijkt volgens het magazine vaak de enige aanpak, wat echter leidt tot stinkende en ook giftige wolken die over de aanpalende dorpen drijven.Een directeur van de gemeentediensten van een dorp met twaalfhonderd inwoners wijt in een gesprek met The Economist een uitbraak van huidirritaties bij de kinderen van de lokale school dan ook aan de walmen van een brand die op de nabijgelegen vuilnisbelt werd aangestoken.“Dergelijke rookwolken kunnen ook onder meer dioxine en benzeen bevatten,” betoogt het magazine. “Bovendien worden de open vuilnisbelten in verband gebracht met vroeggeboortes, een laag geboortegewicht en borelingen met lichamelijke afwijkingen.”Vele woningen in deze afgelegen gemeenschappen hebben ook geen sanitaire voorzieningen, waardoor de hygiëne-problemen nog toenemen.Dankzij financiële ondersteuning van het Environmental Environment Agency kunnen de lokale gemeenschappen ervoor zorgen dat het huisafval efficiënt kan worden ingezameld, terwijl de middelen ook het vervoer van gevaarlijke afvalproducten naar gespecialiseerde installaties en de rekrutering van gespecialiseerde afvalverwerkers mogelijk maken.Dat zal volgens de lokale gemeenschappen door het wegvallen van de steun binnenkort echter niet meer mogelijk zijn. (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20