Alain Destexhe (MR): “Realiteit over immigratie in België wordt systematisch gemaskeerd”

“In België zijn er op 10 jaar tijd 1 miljoen immigranten bijgekomen. Geen enkel democratisch debat ging daarmee gepaard. De realiteit over immigratie in ons land wordt systematisch onder de mat geveegd.”

Dat schrijft MR-senator en Brussels parlementslid Alain Destexhe in een opiniestuk in de Franse krant Le Figaro, dat ook door het Gatestone Institute wordt gepubliceerd

Destexhe is secretaris-generaal geweest van Artsen zonder Grenzen en voorzitter van de International Crisis Group.  Hij zal dit jaar niet opkomen op de lijst van de MR in Elsene, na een aantal controversiële uitlatingen over de ramadan en de Maghrebijnse gemeenschap aldaar.

Volgens Destexhe is er in België sprake van ‘een multiculturele ideologie die dominant is in universiteiten, ngo’s, openbare instellingen en de media’.

Op 30 jaar tijd heeft België een totale transformatie ondergaan

“Op 30 jaar tijd heeft België een totale transformatie ondergaan. Zonder debat, is België een land van massale immigratie geworden, waarbij een land dat 10 miljoen inwoners telde er een miljoen heeft bijgekregen.Tussen 2000 en 2010 was het migratiesaldo negen keer groter dan in Nederland, vier keer groter dan in Frankijk of Duitsland en zelfs groter dan in de Verenigde Staten, een land dat historisch gezien een grotere tolerantie voor immigratie toont.”

Die realiteit is voor de bevolking verborgen gebleven, vervolgt Destexhe. Want in ons land beslissen de elites waar over mag worden gepraat en die hebben er voor gezorgd geen cijfers bekend te maken die de bevolking zou kunnen verontrusten. 

Creatieve statistieken

“Vooral de manier waarop de cijfers worden voorgesteld zijn misleidend. Daalt de migratie dan wordt daar op gehamerd, stijgt ze dan wordt de vergelijking gemaakt met een jaar eerder. Cijfers over een periode van 10 of 20 jaar worden zelden vrijgegeven. Nooit zal je ergens lezen dat er op 10 jaar 1 miljoen immigranten zijn bijgekomen.”

Wel dat de Fransen en Nederlanders – onze buren – de immigratiecijfers blijven aanvoeren. Dat is eerder geruststellend, aldus de MR-senator, want die mensen kennen we. Maar wanneer we 10 of 20 jaar verder kijken zijn de meeste van die Europese immigranten huiswaarts gekeerd. Zijn er meer Belgen vertrokken dan teruggekomen en zijn de Marokkanen, Algerijnen en Turken, naast bijna alle andere nationaliteiten gebleven. Behalve de Amerikanen, want die gaan ook terug naar huis.

Enkel in Zweden meer moslims dan bij ons

Op amper 15 jaar is de Belgische bevolking van 10,2 miljoen mensen gestegen tot 11,3 miljoen. Dat is een stijging van 10 procent op een erg korte periode. De volgende decennia zullen daar nog eens 1 à 2 miljoen mensen bijkomen, terwijl we nu al een van de dichtstbevolkte landen ter wereld zijn.

Maar deze bevolkingstoename wordt nooit in verband gebracht met het aantal moslims, dat tegen 2050 zal verdubbelen (11,1% van de bevolking of 1,25 miljoen mensen) of verdrievoudigen (18,2% van de bevolking of ,5 miljoen mensen) volgens berekeningen van het gerenommeerde Pew Research Center.

[Ons land wordt daarmee het tweede EU-land waar de moslimpopulatie de 10% zal overstijgen. Enkel in Zweden zullen dan verhoudingsgewijs nog meer moslims wonen dan bij ons.]

Brussel

Dan is er Brussel, waar de bevolking gemiddeld 1% per jaar toeneemt, een uitzonderlijk percentage voor een Europese stad. Tegen 2020 zal Brussel 1,2 miljoen inwoners tellen. Dat zijn er 170.000 meer dan in 2009. In de media spreekt men van ‘een demografische bom of een demografische schok‘, nooit van een migratiebom. Maar die stijging wordt nochtans enkel verklaard door de hogere geboortratio onder vrouwen van buitenlandse afkomst en de immigratie.

Ook de sociale problemen (90% van de mensen die in Brussel een sociale woning betrekken zijn immigranten), de druk op de sociale diensten, het gebrek aan plaats in de scholen worden vermeld, noch bediscussieerd. 

[‘Het ziet er naar uit dat Brussel de nieuwe hoofdstad van de Islamitische Republiek Eurabia kan worden” schreef socioloog en auteur Felice Dassetto in zijn boek ‘The Iris and the Crescent’ al in 2013. Dasetto is professor aan de UCL. Volgens hem zullen moslims tegen 2030 in de meerderheid zijn in Brussel, en zijn overal in Europa gelijkaardige tendensen aan de gang. ‘Tegen 2025 zal éénderde van de pasgeborenen uit een moslimfamilie komen.’]

Alle trucs zijn goed om de bevolking voor onwetend te laten doorgaan

Alle trucs zijn goed om de bevolking voor onwetend te laten doorgaan. Een voorkeursrecept daarbij is peilingen organiseren waarbij mensen wordt gevraagd hoe veel immigranten er in het land verblijven. Elke keer stelt men vast dat de perceptie de realiteit overtreft. Met andere woorden: indien de Belgen zich wat beter zouden informeren en wat minder dom zouden zijn, zouden hun angsten als vanzelf verdwijnen.

Maar deze enquêtes worden nooit met absolute cijfers gerealiseerd, noch met het werkloosheidspercentage, gegevens over analfabetisme of de groei van het bbp. De immigratie geniet op dat vlak absolute exclusiviteit. Je kan het gegeven ook omdraaien, schrijft de MR-senator. “Als dat de perceptie is, bewijst ze misschien dat de situatie al echt alarmerend is. Eerder dan er mee te lachen zou men die ongerustheid beter eens serieus nemen.”

50% van de immigratie in België vindt plaats in het kader van de gezinshereniging. Meer dan in andere EU-landen, al is de situatie in ons land niet zo verschillend van die in de rest van Europa. De gevolgen van die familiale hergroeperingen op onze demografie zijn enorm, maar worden aan de bevolking nooit uitgelegd, besluit Destexhe.

“Wil men deze vorm van immigratie bepreken en beter controleren – wat de wens van het gros van de Europeanen is – dan moeten deze laatsten eerst kennis van de echte situatie krijgen, gebaseerd op een eerlijke weergave van statisieken en hun gevolgen.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20