Agoria: ‘12.000 jobs verloren in technologiesector’

In de technologiesector gaan tegen 2022 zowat 12.000 banen verloren door de coronacrisis. Dat berekende sectorfederatie Agoria.

Tijdens het eerste kwartaal van 2020 stelde de technologische industrie in België 312.883 mensen tewerk. Onder impuls van de indexsprong en de taxshift van de regering-Michel kwamen er sinds 2015 bijna 20.000 jobs bij, maar volgens Agoria verloren die maatregelen al in de tweede helft van 2019 hun effect op de werkgelegenheid.

Daarbij kwam in de eerste helft van dit jaar nog eens de coronacrisis, waardoor er van januari tot juni dit jaar 3.200 banen verloren gingen in de technologische industrie.

Nood aan maatregelen

Het aantal jobs dat verloren gaat in de sector, zal nog blijven toenemen van 3.200 tot 12.000 tegen 2022, blijkt uit een conjunctuuranalyse van Agoria. Vanaf het tweede kwartaal van 2022 verwacht de federatie dan weer een omslag, maar daarvoor zijn wel een aantal maatregelen nodig, benadrukt Lambotte. ‘Wij hebben in het verleden gezien dat we die kans al eens gemist hebben’, aldus de CEO van Agoria.

Hij verwijst naar de nasleep van de financiële crisis in 2008, die leidde tot 28.000 verloren banen in de sector. ‘Wij zijn er toen niet in geslaagd om weer omhoog te veren. Het is eventjes afgevlakt en dan is het verder bergaf gegaan (tot 2015, red.)’, aldus Lambotte. ‘De reden was heel eenvoudig: onze bedrijven waren ten opzichte van internationale bedrijven niet meer concurrentieel.’ Zo steeg de werkgelegenheid in de technologiesector sinds 2011 wel weer in Nederland en Duitsland.

Het is dus van belang dat de regering ervoor zorgt dat de Belgische bedrijven in 2022 concurrentieel blijven met die uit andere landen, onder meer door hogere loonkosten voor bedrijven te vermijden, zegt Lambotte. Daarnaast moet er ook meer ingezet worden op permanente opleiding en omscholing van personeel. ‘Het individueel recht tot opleiding moet een plicht worden.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20