Absolute meerderheid Fransen gekant tegen verhoging pensioenleeftijd

Een mogelijke pensioenhervorming zorgt voor opschudding bij onze Franse buren. 70 procent van de Fransen wil niet dat de wettelijke pensioenleeftijd wordt verhoogd tot 65 jaar. Bijna overal in Europa is de pensioenleeftijd echter opgetrokken, in overeenstemming met de stijging van de levensverwachting.

Waarom is dit belangrijk?

21 procent van de Europese bevolking is ouder dan 65 jaar, tegenover een wereldgemiddelde van 10 procent. Er is een tekort aan werkende mensen om het pensioenstelsel op lange termijn te financieren. Op het hele continent is de pensioenleeftijd opgeschoven in overeenstemming met de levensverwachting. Een hogere pensioenleeftijd is echter geen garantie voor een succesvolle pensionering.

In het nieuws: De regering van premier Elizabeth Borne en president Emmanuel Macron zal haar pensioenhervorming presenteren.

 • Van de elementen van de hervorming is de verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd het grootste mikpunt van kritiek. Borne wil de leeftijd verhogen naar 65, of eventueel naar 64 om een consensus te vinden.
 • Het antwoord van de vakbonden is unaniem: njet. Hun argumenten?
  • Het pensioenstelsel heeft de afgelopen twee jaar een overschot gehad.
  • Volgens de prognoses van de Conseil d’orientation des retraites (COR) zal het tekort vanaf volgend jaar gedurende 10 jaar slechts 0,5 tot 0,8 procent bedragen. Dit betekent dus een tekort van 20 miljard euro tegen 2032. Er wordt aan herinnerd dat de begrotingsramingen voor 2022 alleen al uitgaven van ongeveer 600 miljard euro omvatten.
  • “De hervorming is onrechtvaardig”: ze straft arbeiders en bedienden, die hun loopbaan doorgaans vroeger beginnen dan hooggeschoolden.
  • De vakbonden (en deskundigen) zien andere manieren om het pensioenstelsel in evenwicht te brengen: ouderen aanmoedigen om meer te werken (bonussen), bedrijven meer laten betalen, extra geld vrijmaken door elders te bezuinigen, speciale regelingen wijzigen, enz.

De cijfers: wat gebeurt er elders in Europa?

 • Frankrijk is een uitzondering. In 2027 zullen slechts drie landen nog een wettelijke pensioenleeftijd van minder dan 65 jaar hebben. Sommige landen zoals België, Duitsland en Denemarken hebben zelfs gekozen voor de leeftijd van 67 jaar.
  • Frankrijk heeft momenteel een wettelijke pensioenleeftijd van 62 jaar. De effectieve pensioenleeftijd is 62 jaar en 3 maanden. Dit is een van de laagste ratio’s. Zelfs Griekenland doet het beter met een wettelijke pensioenleeftijd van 62 jaar, maar een effectieve pensioenleeftijd van 62 jaar en 10 maanden.
 • Er zijn ook tegenvoorbeelden: Kroatië heeft een wettelijke leeftijd van 65 jaar, maar de effectieve pensioenleeftijd is 62 jaar. Zweden daarentegen heeft een wettelijke pensioenleeftijd van 61 jaar, maar een effectieve pensioenleeftijd van 65 jaar.
  • Uit een door Les Echos opgestelde tabel blijkt dat Frankrijk wat betreft de wettelijke en effectieve pensioenleeftijd onderaan staat. Het is echter moeilijk om verdere vergelijkingen te maken, aangezien de hervormingen van land tot land sterk verschillen, afhankelijk van stimulansen, pensioenbedragen, feitelijke loopbanen, deeltijdwerk, enz.

(lb/mah)

Meer