België heeft welvarende en stabiele middenklasse

In de meeste Europese landen wordt de middenklasse, onder invloed van de financiële crisis en de veranderende arbeidsmarkt, door een duidelijke erosie geraakt. Daarmee gaat ook een groeiende ongelijkheid gepaard. Ook in België is er sprake van een inkrimping, maar het gemiddelde inkomen heeft wel een groei gekend. Dat blijkt uit een rapport van de International Labour Organisation (ILO). “Er kan een duidelijk verband tussen middenklasse en gelijkheid worden opgetekend,” zeggen Ive Marx en Sarah Kuypers, onderzoekers aan de Universiteit Antwerpen, aan tegenover de krant L’Echo. “Landen met een sterke middenklasse kunnen meestal ook op een egalitaire maatschappij terugvallen.” De centrale middenklasse – die zich tussen 80 procent en 120 procent van het mediaan-inkomen situeert – vertegenwoordigde in het midden van de jaren tachtig nog 34,4 procent van de totale Belgische samenleving, maar dat aandeel bleek n het begin van dit decennium teruggevallen te zijn tot 26,4 procent. Daarentegen hebben de lagere middenklasse (tussen 60 procent en 80 procent) en de hogere middenklasse (tussen 120 procent en 200 procent) een lichte uitbreiding gekend.

Migranten en jongeren

Het aandeel van totale middenklasse viel met 6,5 procentpunt terug tot 79,7 procent van de totale populatie. Vooral de uitersten in de maatschappij zagen hun populatie aandikken door de erosie van de middenklasse. De armste bevolkingscategorie zag zijn aandeel van 4 procent naar 4,9 procent toenemen. Ook bij de meest kapitaalkrachtige groep werd een groei van 9,8 procent naar 15,4 procent opgetekend. “Tegelijk kan worden vastgesteld dat België één van de meest welvarende en stabiele middenklasses heeft van de hele wereld,” zegt Ive Marx. Bij migranten blijkt echter slechts 28 procent tot de middenklasse te behoren. Bij de niet-Europese migranten valt dat zelfs terug tot 18,3 procent. Bovendien moet worden vastgesteld dat 44,7 procent van de migranten tot de armste bevolkingscategorie van het land behoort.Ook Belgische jongeren zouden het moeilijker hebben dan hun ouders om zich in de middenklasse te kunnen handhaven.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20